2011-03-07-8104901e99f2c18f0e60a5a017a77707f66fff9e Nydelige omgivelser er rammen rundt Båt & Sjøliv, og her er prosjektleder Synnøve Rogne

Båt & Sjøliv i Ålesund

Baatsans har snakket med prosjektleder i Sparebanken Møre Arena, Synnøve Rogne, som er i full gang med å gjøre alt klart for Nordvestlandets største messe for båter, motorer og maritimt utstyr.

Travle dager?
 Ja, nå begynner det å ta seg opp, Rogne forteller det er 5. gang det arrangeres en slik messe og hun regner med det blir ca 60 ustillere. Da er det delt inn i hovedutstiller og medutstiller.

Synnøve Rogne er en erfaren messearrangør, hun arrangerer Båt & Sjøliv for sin 4.gang. Fra tidligere har hun arrangert reiselivsmesser, melodi grand prix med mer.

Båt & Sjøliv har som mål å være den største båtmessen mellom Bergen og Trondheim. I dag har de hovedtyngden av besøkende fra Møre og Romsdal. Antall utstiller i 2010 var 45 og antall besøkende var 5524. Messen strekkes seg over 3 dager og blir i år fra 8. - 10. april.

Nyheter som stilles ut i år og litt mer om utstillerne kommer Baatsans med en oppfølger på.