2015-09-01-7004d9be78bc9a90b14981e161bb6bd1bedeeb97 Dette er viktig ”forsikring”, og bør være i alle båter med gass ombord.

Ta lærdom og forhåndsregler!

Ulykker med kullosforgiftning bekymrer Sjøfartsdirektoratet etter flere alvorlige hendelser i sommer med eksosforgiftning tilknyttet fritidsbåter.

Sjøfartsdirektoratet oppfordrer alle som har utstyr om bord som kan avgi gasser om å ta forholdsregler mot lekkasjer. I dag finnes gassvarsler som man kan lett montere i båtene, eller så er det viktig å lufte om man har aggregater som kan skape den farlige gassen.
 
Selv om CO gass ikke er en bekreftet årsak, har man klare mistanker om at gassen har forårsaket disse ulykkene.  Karbonmonoksid, eller kullos, er en farge- og luktløs gass som er meget giftig. Kullos fortrenger oksygenet som er nødvendig for sentrale organer og hemmer åndedrettet. Dette kan føre til bevisstløshet, kvelning og død.

Flere ulykker i sommer gjør at sjøfartsdirektoratet går ut med tips og råd til tiltak for å unngå kullosforgiftning i båt.

Tiltak for å unngå kullosforgiftning i båt

· Forsikre seg om at alt utstyr er forsvarlig montert
· Forsikre seg om at det ikke er lekkasjer inn i fartøyet
· Foreta jevnlig vedlikehold og ettersyn av utstyr
· Forsikre seg om at arbeid er utført av kvalifisert personell.
·  Montere gassalarm

Erfaringer fra utlandet.

Den engelske havarikommisjonen avga tidligere i år en rapport etter en alvorlig fritidsbåtulykke i april 2013 som har relevans for sommerens ulykker. De kom med følgende konklusjoner:

•Installasjonen av bensindrevet generator i maskin var ikke i henhold til leverandørs råd.
•Eksossystemet som var montert var ikke tilpasset formålet.
•Alt sikkerhetskritisk arbeid ombord fartøy bør gjøres av eller kontrolleres av kompetent personell som bruker rette materialer.
•Personene som var om bord ble ikke advart om CO gassen, fordi alarmen som var montert ombord ikke virket.

Les mer om saken på Sjøfartsdirektoratet  her: