Forebyggende seilas!

Redningsselskapet Hordaland har i over to uker gjennomført Forebyggende seilas 2015, for ca 800 sjetteklassinger.

Årets seilas har vært på Askøy, Sotra og fem hele dager på Bryggen i Bergen. Dette er for å gi flest mulig elever muligheten til å delta. I distriktet stiller gjerne 5-7 klasse pga små skoler, men i Bergen er det flere elever enn plasser.

Ved å bytte annenhvert år mellom langtur i distrikt og flere dager i Bergen havn treffer vi flest mulig sjetteklassingene - sier daglig leder i Redningsselskapet Hordaland og ansvarlig for seilasen, Endre Ytreland.

Også i år stiller næringslivet opp for Redningsselskapet lokalt. Bergen Marinesenter ved Ståle Daae Børnes, har vært en fast bidragsyter i flere år, slik at vi kan leie inn arbeidskraft til gjennomføring. I år har Sr Bank støttet med penger til innkjøp av flytevester slik at alle deltagende elever og lærere har fått med seg sin egen flytevest.

Redningsselskapet har sammen med regiondirektør for Sr Bank Alvhild Tofterå Berge, og med flere representanter for banken, delt ut nesten 800 flytevester på seilasens to uker. I Bergen fikk vi også med Bergen og Omegn Havnevesen som stilte med sin båt Nordnes. De har sammen med RS båten kjørt over 500 elever i Vågen og forklart blant annet om hvordan havnen er sikret ved fall i sjøen.

Nødetatene stiller stort sett opp der de kan. Politibåten, Røde kors og Kystvakta har vært med nesten hver dag, mens brannvesenet stilte på Askøy og Sotra, og ambulansen på Askøy og i Bergen.

Det er mye arbeid å koordinere alle etatene, men når alle kommer og vi kjører igang stasjonstrening, er det vel verdt alt arbeidet. Elevene, lærere, nødetater og samarbeidspartnere skryter uhemmet hver eneste dag. Selv i stiv kuling og regn som vi hadde i Bergen fredag, var stemningen stor.

Elevene har lært om sjøsikkerhet og sjøvett og har blant annet fått prøve å spyle med brannpumpe, knyte knoper og stikk samt omvisning på Politibåten, Kystvakta med mer.

Ordfører Tor Woldseth og byråd Silje Hjemdal kastet glans over arrangementet siste dag. Silje Hjemdal er byråd for sosial, bolig og områdesatsning.

Vi gleder oss allerede til neste år, og vil gjerne ha med flere samarbeidspartnere. Det kan være innen sjøsikkerhet eller naturlige samarbeidspartnere. Jeg kan avsløre at vi allerede er igang med å skaffe midler til flytevester også til neste år, sier Endre Ytreland med et smil.
 

Forebyggende seilas formål er å lære skolebarn om sjøvett, førstehjelp, brannsikkerhet og praktisk sjømannskap, samtidig som de blir kjent med Redningsselskapet