2015-10-07-5f944c59af79ceef1b6eba2708ffcc131db83cc2 Åge Wee deler ut Livbøye til båtfolket

Gir bort livbøyer for å sikre fritidsbåthavner!

Flere dukningsulykker kan unngås dersom redningsutstyr som livbøyer er utplassert steder der folk ferdes ved sjøen. Nå deler Wee Marine ut gratis livbøyer til båtforeninger som ønsker å heve sikkerheten.

Så langt i år har 73 mennesker druknet i Norge, ifølge statistikk fra Norsk Folkehjelp. De siste årenes statistikk viser at de fleste av de omkomne faller i sjøen fra fastland, kaianlegg eller brygger. Sommermånedene er naturlig nok tiden da flest drukner, men høsten – med kortere dagslys, dårligere vær og kaldere vann – er en periode da mange omkommer i sjøen.
 
Høst er fortsatt båtsesong for mange, med aktivitet på brygger i hele Norge. Utfordringen er at forholdene gjerne er tøffere, med våte underlag og ustabilt vær, noe som gjør folk mer utsatt. På grunn av det kalde vannet settes man også raskere ute av spill dersom man faller i havet, sier Åge Wee, daglig leder i bryggeleverandøren Wee Marine AS.
 
Fra nå og ut høsten vil Wee dele ut én gratis livbøye i uka til båtforeninger eller havneanlegg som som henvender seg med ønske om å sikre seg bedre mot ulykker. Han håper at alle som ikke alt har livbøye, eller som har behov for flere, vil søke. Før eller senere vil de komme til nytte, sier Åge Wee.
 
Det er liten tvil om at en tilgjengelig livbøye kan redde liv i mange situasjoner. Er det få personer til stede for å hjelpe når noen faller i sjøen, eller person på land ikke har fysisk kapasitet til å hjelpe en person i vannet, er livbøyen svært viktig, avslutter Åge Wee.
 
 
Søknad kan sendes til aage@wee.no