2015-10-09-f254a7be713c08505fdd71c5873d19857743e1a4 Lite foto Morten Brun. Kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup

10 millioner til oppdatering av sjøkart!

Kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup er fornøyd med at regjeringen foreslår 66 friske millioner til Kartverket.

Regjeringen foreslår å gi Kartverket 66 millioner kroner til digitalisering og ny detaljert høyde- og terrengmodell. 36 av de 66 millionene skal gå til å starte arbeidet med å lage en detaljert høyde- og terrengmodell i 3D. Den vil blant annet bidra til bedre beredskap mot ekstremvær og flom.

Resten av millionene inngår i en digitaliseringspakke og her foreslår de at 10 millioner kroner skal gå til å få fortgang i bearbeidelsen av sjømålings-dataene som målebåtene samler inn når de sjømåler. Dermed kan denne informasjonen raskere bli en del av oppdaterte sjøkart. Dette skal bidra til sikrere ferdsel til sjøs og vil gi økt sysselsetting for ingeniører og konsulenter i et område som opplever økt arbeidsledighet.
 

Kilde: Kartverket