Ny innsats for marin forsøpling i Smedasundet!

På årets ryddedag med "Prosject Aware Smedasund" var det hele 70 dykkere i sjøen og ca 40 mann på land, og totalt 110 stykker deltok i denne fantastiske dugnaden i Haugesund.

Et fantastisk stykke dykkearbeid på dugnad har vært gjennomført i Haugesund de siste årene og med nedsatt kunstig rev, har sjøbunnen fått nytt liv igjen.

En av ildsjelene bak det som i dag er Norges største undervannsryddeaksjon, Åge Wee, er både stolt og fornøyd over det han var med på å starte i 2011 under navnet ”Project Aware Smedasund”.

Årets dugnad får også ekstra oppmerksomhet, da Norges Dykkerforbund har søkt etter midler fra Sparebankstiftelsen DNB til en nasjonal ryddedugnad, for å fjerne søppel fra havet. Norges Dykkerforbund var på plass i Haugesund for å motta 6 millioner kroner som ble tildelt fra stiftelsen til ryddeutstyr for å fjerne søppel under vann, og til støtte i form av dykkerutstyr og -aktiviteter i klubben.

Dette er svært gledelig da marin forsøpling er et alvorlig og hurtigvoksende problem. Mange av dykkerklubbene i landet har årlige ryddeaksjoner under vann på dugnad, men flere av klubbene mangler midler til å gjennomføre dette. Nå kan også de søke etter støtte til opprydningsdugnad gjennom Norges Dykkerforbund.

Ryddedagen har en egen facebookside, hvor man kan se bilder fra årets aksjon, som tok opp 5,6 tonn i Smedasundet.

Les her om tidligere års ryddedugnader i Haugesund:
Dugnad i 2012
Dugnad i 2013
Dugnad i 2014