Prosjektet ”Liv i Havna” gir resultater!

Biolog Sondre Ski var med å dykke og fikk tatt noen flotte undervannsbilder av vekstene på de kunstige revene, innen den store undervannsdugnaden startet i Haugesund.

Som kjent satt prosjektet ”Liv i havna” ut kunstige rev i Smedasundet i Haugesund for et halvt år siden. På den korte tiden som har gått siden det ble introdusert i havnen, kan Biolog Sondre Ski konstaterer at det har vært en stor utvikling for området.

I havnen har det vært lite liv på grunn av rette vegger og få skjulesteder, som det ofte er i slike havner. Som kjent behøver de fleste sjødyr beskyttende skjulesteder for å kunne overleve. Dette har det blitt en endring på siden i februar da revene ble satt ut. Nå blomstret det av alger i ulike variasjoner, og hele området er blitt mer komplekst.

Sondre Ski mener dette helt klart har noe for seg, og i tillegg til å bedre vannkvaliteten, gir det rom for at flere arter kommer tilbake. Dermed skaper man et større biologisk mangfold, som også er hensikten bak prosjektet.

Dugnad
I Haugesund har de årlig en ryddeaksjon under vann som har vokst til å bli Norges største, og med det har de klart å sette fokus på marin forsøpling. Omfanget av forsøpling er alvorlig og hurtig voksende, så prosjekter for rydding er meget viktig arbeid.

Ønsker du å bidra eller delta kan lese mer om prosjektet aware smedasundet og følge ryddedugnaden på dere facebookside her.

Ellers er Marinreparatørene ute med et spennende prosjekt for ”dugnadsdykkere”. De skal lage en film som bl.a. viser hvor mye søppel og skrot, forlatt fiskeredskap og batterier, handlevogner og bildekk, som ligger på havbunnen rundt omkring i Norge.

De ber dere om å filme de mest forsøplede områdene under vann der dere bor, og når dere dykker langs kysten vår. Vis gjerne både oversiktsbilder og nærbilder av skrotet oppfordrer de. Deretter laster du det opp på YouTube og sender linken til: skrot@marinrep.no

Se video fra Marinreparatørene