2015-11-20-9ab96d8413427263f9030c7b1f2d54c71e94b47f Er det mangel på innsikt i problemstillingen som får disse partier til å fremsette slike uheldige forslag?

Ekstra regning til Båtfolket?

Partiene KrF og Venstre foreslår bortfall av avgiftsfritak for diesel til båt i statsbudsjettet for 2016. De går enda lenger med å foreslå generelle økninger i prisen.

Dette gjør de for å skaffe penger til økte offentlige utgifter. For båtfolket betyr dette 2,33 øre pluss moms = 3 kroner dyrere båt diesel pr. liter. Det er en økning på hele 30 %. Magasinet Båtliv har beregnet merkostnaden for båtfolket til 28 millioner, i følge KNBFs pressemleding.

2015 er friluftslivets år i Norge. En viktig del av norsk friluftsliv er det det maritime friluftsliv. Halvparten av den norske befolkning er på sjøen hvert år. Maritimt friluftsliv er landets 5. største fritidsaktivitet. Verdien for folkehelse og rekreasjon er enorm. Særlig i alle landets kystkommuner og rundt Mjøsa. Bare på Norges største innsjø finnes mer enn 10.000 fritidsbåter som benyttes av omlag 50.000 mennesker til naturopplevelse, frihetsfølelse og fiske.

Båtlivsundersøkelsen av 2012 bekrefter:

Det finnes 750.000 fritidsbåter i Norge. Hver fjerde husstand har fritidsbåt. Vi legger igjen omlag 7 milliarder i verdiskapning og 2 milliarder i moms/avgifter direkte til statskassen. Hva får båtfolket tilbake? Ikke særlig mye. Tar vi også rekreasjonsverdi og folkehelsegevinst i betraktning, er det ganske utrolig at to av våre seriøse partier foreslår en avgiftsskjerpelse som beskrevet over. Man burde gjort det stikk motsatte og verdsatt arbeidet som de frivillige og allmennyttige båtforeningene driver i sitt lokalmiljø. Men nei da, nå skal båtfolket betale enda mer. Dette vil redusere muligheten for folk flest til å delta i maritimt friluftsliv da det blir betydelig dyrere å utøve.

Hvilke konsekvenser vil det ha at dieselavgiften øker?
Dieselprisen kan øke med hele 30 %. Konsekvensen vil være at båten brukes mindre og folkehelsegevinsten reduseres. Er det slik V og KrF vil ha det? Kanskje er det mangel på innsikt i problemstillingen som får disse partier til å fremsette slike uheldige forslag? Kanskje deltar de ikke i det maritime friluftsliv? Det er synd, så fantastisk som det er. Det er lov å håpe på at de kommer på bedre tanker enn å flå store deler av befolkningen, som velger å feriere i Norge istedenfor å reise med forurensende fly til utlandet. Skjønne det den som vil, mens båtfolket fortviler over hvordan skaffe penger til dyrere diesel. Den er jo mer enn dyr nok.

Kilde KNBF:
Geir Giæver, kommunikasjonssjef i Kongelig Norsk Båtforbund.