2015-11-27-ad83c06a78066623ab59d531426066d4eeac7cb3 Arkivbilde Båtsans. Sjøfartsdirektoratet lyser nå ut muligheten til å søke om økonomisk støtte til sjøvettaktiviteter i 2016, du kan søke om midler frem til 15.12.15.

Du kan nå søke om midler til sjøvettaktiviteter for 2016!

Sjøfartsdirektoratet har som målsetning å få redusert antall fritidsbåtulykker. Et tiltak for å nå dette målet, er å få frivillige organisasjoner til å arrangere sjøvettaktiviteter rettet mot barn og unge.

Sjøfartsdirektoratet åpnet i 2014 for at frivillige foreninger kan søke om tilskudd til sjøvettaktiviteter for barn og unge, etter nærmere retningslinjer. (Les her)

Merk at retningslinjene for tilskuddsordningen er justerte og at det nå settes vilkår for å søke om midler.

Tilskuddsordningen skal fremme sjøvettvettaktivitet fortrinnsvis ved, i eller på vann og er et ledd i det holdningsskapende arbeidet rettet mot sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. Aktivitetene må være gjennomførte i løpet av 2016.

Frivilige foreninger som får tilskudd til aktiviteter er pliktige til å rapportere om bruken av disse på eget skjema som gjøres tilgjengelig høsten 2016.

Kilde: Sjøfartsdirektoratet