Bergens nye stolthet – Sjøbrand!

Mandag 30.november ble den nye Brann- og redningsbåten døpt ved Dreggekaien, nykommeren gir et betydelig løft til Bergensregionens Maritime beredskap.

Bergen brannvesen nye brann- og redningsbåt skal utgjøre en viktig del av den totale brann- og redningsberedskapen og er konstruert for å kunne håndtere oppdrag 365 dager i året og under alle værforhold. 

Båtene har allerede fått de beste skussmål som sjøbåt. På turen fra Ålesund og til Bergen, rundet den Stadt i 10 meters høye bølger uten problemer, fortalte brannkonstabel og fører av båten, Cato Nilsen til BT.

Båten skal brukes både til redning og brannbekjempelse, samt bistand ved akutt forurensing i Bergen brannvesens ansvarsområde. Dette området omfatter Bergen havn og de nære kystområdene i Bergen kommune.

Vesentlig for fartøyet er deltakelse i slokking av branner. Fartøyet blir utstyrt med pumpekapasitet og funksjonalitet som sikrer dette. Bergen består av brannsmitteområder som ligger nær til sjø. Pumper og slukkeutstyr vil derfor tåle kontinuerlig bruk over tid under lengre operasjoner. Båten kan holdes stabil og i posisjon under alle slike operasjoner uten at man trenger å fortøye til land.

Redningsoppdrag blir en sentral funksjon for den nye båten. Utforming av dekk og tilkomst til og fra sjø er enkel og trygg. Det er et godt og åpent dekkareal til nødvendig utstyr ved redningsoppdrag med dykkere. Det er en innvendig båreplass som gir mulighet for nødvendig behandling ved drukning og andre ulykker.
Den nye båten ivaretar krav til sikre arbeidsforhold og trygghet for både mannskap og passasjerer.

I enkelte tilfeller vil båten bli benyttet til å bistå i akuttfasen ved utslipp og forurensing. Dette arbeidet kan innebære utlegg og slep av lenser, samt frakt av utstyr eller andre oppgaver. Båten vil derfor tilfredsstille de gjeldende krav for å utføre denne type arbeid.

Hvilke behov skal båten dekke?
I de senere år opplever brannvesenet en dreining av oppdragsfokuset fra brann mot redning. Hovedtyngden av disse er redningsoppdrag som krever kort responstid. Den nye båten vil dekke behovene både i forhold til brannslokkings- og redningsdimensjonen, og i tillegg kunne bistå i oppdrag ved akutt forurensning. Den vil således kunne ta over oppdragene fra dagens brannbåt og dykkerbåt, og i flere tilfeller også fra den hurtiggående MOB-båten Springeren.

Antall oppdrag årlig:
•    Dykkerbåten Frosken: ca. 60
•    BX2 (Sjøsprøyte2): 10-15
•    Den hurtiggående MOB-båten Springeren: 40-50

Kapasiteter og tekniske detaljer:
•    Vannkapasitet på 6 000 liter sjøvann per minutt. To fjernstyrte brann kanoner på henholdsvis 2000 liter per minutt og 4000 liter per minutt. Kanonene kan også opereres med trådløsfjernstyring. Kastelengde på inntil 90 meter.
•    Gyrostabilisert varmesøkende kamera.
•    Hurtigbåtradar, samt utstyr for navigering og posisjonering.
•    Fleksibel og høyteknologisk bruløsning med tilpassede plasser for styrmann, navigatør og utrykningsleder.
•    Muligheter for stille bro.
•    Ekkolodd med dybdemålere.
•    Hydraulisk anlegg for baugtruster, kran og ankerspill. Anlegget er dimensjonert for ekstrautstyr som hydraulisk drevne pumper og klippeutstyr.
•    Eget vanntett og temperert dykkerskap på dekk.
•    Slusegang inn på bro for å ivareta arbeidsmiljø ved operasjoner som medfører smuss og forurensing.
•    Volvo Penta IPS-system (Inboard Performance System) for fremdrift, samt baugtruster som sikrer stor manøvreringsdyktighet.

Båten er 18,39 m lang og 5 m bred med fendre og alt.

Det er utgitt en bok fra om Bergens Brannbåter; ”Bergenske brannbåter - et historisk perspektiv”
Nedenfor et lite utdrag fra Bergen brannvesens jubileumsbok «Med omsorg og innsatsvilje i 150 år», av forfatterne Ingrid Myrstad og Silje Een de Amoriza i Historikarverksemda:

I alt har Bergen brannvesen hatt seks sjøsprøyter, den siste inn kjøpt i 1975, med navnet Sjøsprøyt. Brannberedskapen i havneområdet hadde på det tidspunktet lenge vært på et minimum, og den nye brannbåten var derfor en kjærkommen nyanskaffelse. Det nye fartøyet hadde et 60 fot langt aluminiums skrog og en topp fart på 15 knop. Pumpene hadde hver en kapasitet på 6000 liter i minuttet, og leverte vann til to vann- og skumkanoner i til legg til fire hydranter med hver sine fire uttak.
-----------

Kilde: Bergen Brannvesen