Båtmessearrangør Arenum takker av, inntil videre!

Styret i Arenum AS har besluttet å legge ned messevirksomheten og i stedet sette inn ressurser på å få realisert et helt nytt hotell med messe- og konferansemuligheter.

Båtmessen Dra til Sjøs vil derfor bli arrangert av Dra til Sjøs AS fra nå. Det er styreleder i Dra til Sjøs AS, Christer Midttun som blir kontaktperson for videre informasjon. De vil om kort tid sende ut deres planer for vårens båtmesse i Bergen.
 
Arenum AS kommer sterkt tilbake når et nytt hotell, konferanse- og messesenter står ferdig i Solheimsviken.
 
I planen som er under arbeid er også et stort bryggeanlegg som skal brukes som gjestehavn og messebrygger.
 

Se illustrasjon og tegning hvordan det nye hotell og messesenteret blir.