2015-12-04-2b357786ffd6f8d7ca8f60e8f1b4320f6bc925a5 Foto Mochi Dolphin: Mochi 54 Fly blir en av båtene som blir utstilt i luksushallen på ”Sjøen for Alle"

Enorm interesse for 2016-messen!

Utstilleransvarlig for ”Sjøen for Alle” melder om økt antall påmeldinger sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

”Sjøen for Alle” har klart å få på plass en Mochi 54 Fly til messen 9-16. mars 2016, forteller de i en pressemelding. Båten koster ny 18 millioner og skal stå utstilt i luksushallen.
 
Positive tall i årets utstillerundersøkelse

Utstillerundersøkelsen som ble gjennomført rett etter årets messe 18-22. mars, sa 91 % av de spurte at de hadde et godt eller meget godt inntrykk av messen. 87 % av disse ville anbefale andre å stille ut i 2016, og hele 97 % oppga at de selv ønsket å stille ut i 2016.

Utstilleransvarlig for "Sjøen for Alle", Joyce Christine Andersen, sier:
Det har vært enorm interesse for 2016-messen. Vi fikk de første påmeldingene allerede i april, kun dager etter at årets messe var avsluttet. Mochi 54 Fly er 54 fot, nesten 5 meter bred og har 3 kabiner. Dette blir messens største båt, og den er faktisk den største som noensinne har vært utstilt på Sjøen for Alle i løpet av 60 år. Vi regner med at den blir en publikumsattraksjon.
 
60-års jubileum skaper trykk
Årets messe hadde en publikumsøkning på 56 % sammenlignet med 2014. Andersen forventer storinnrykk av besøkende i anledning båtmessens 60-årsjubileum i 2016.
 
- Vi skal ha en spesialutstilling i luksushallen med unike effekter fra 1950-årene og storytelling i anledning 60-årsfeiringen. Vi jobber beinhardt for å tiltrekke oss familiesegmentet og favne om et større publikum, og satser enda sterkere på underholdning og aktiviteter som publikum kan teste selv i 2016.
 

Følg med på Sjøen for Alle