2015-12-10-578ffea16aefbe5a47ed6dde890f14cae7be30d9 Arkivbilde, Det blir nå en dobling sammenlignet med regjeringens budsjettforslag.

20 millioner til kampen mot marin forsøpling!

Budsjettavtalen mellom regjeringen og Venstre/KrF sikrer 20 millioner kroner til kampen mot marin forsøpling i 2016.

Marin forsøpling er et alvorlig globalt miljøproblem som i særlig grad påvirker Norge som kystnasjon. Hvert år tilføres norske strender og havbunn minst 30 000 tonn søppel, og det estimeres at verdenshavene nå inneholder minst 100 millioner tonn søppel.

Tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling ble etablert i år, og årets tilskuddsramme på 7,5 millioner kroner muliggjorde landsomfattende aktivitet gjennom 25 utvalgte prosjekter. Nå økes rammen for denne ordningen til 20 millioner kroner, og arbeidet mot marin forsøpling kan trappes opp over hele landet.

- Dette er en kjempenyhet for miljøet og for alle som jobber for å forebygge marin forsøpling og rydde opp marint avfall over hele landet, sier daglig leder for Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

Regjeringens budsjettforslag inneholdt en ramme på 10 millioner kroner, men Venstre foreslo å øke rammen til 25 millioner, og i budsjettforhandlingene mellom regjeringen og Venstre/KrF endte med en dobling til 20 millioner kroner.

- Denne doblingen skaper et virkelig solid grunnlag for å jobbe både i bredden og dybden med dette miljøproblemet. Rydding av søppel langs kysten, i havet og på havbunnen er svært viktig, og dette arbeidet må fortsette med uforminsket styrke. Men det er nå også svært viktig å adressere kildene til det marine avfallet og implementere tiltak som forebygger ytterligere forsøpling, sier Gulbransen.

Kilde: NTBinfo