2015-12-23-1fd8ed55506b5b21910e9ecd6f03438c860b5a84 Alt du trenger er tilgang på en printer og litt fotopapir så har du en flott gave i siste liten

Rimelig Julegave i siste liten!

Hva med å gi et historisk kart hvor kompassrosen er en del av kartet. Kompassrosene kan være rene kunstverk på de gamle kartene som du finner hos Kartverket.

Det ble lagt ned mye arbeid tidligere med å dekorere kartene, og da spesielt kan du se kompassroser som er helt fantastiske. Kart var ikke bare en avbildning av terrenget, men det var også kunst med fantastiske detaljer. Sjøkart med seilskuter og kompassroser er svært dekorative om man printer dem ut og rammer dem inn.

På kartverket.no kan du gratis laste ned historiske kart fra store deler av Norge. Kartene er skannet og kan lastes ned i trykkvalitet. Finn et kart fra et område som gavemottakeren er knyttet til, ta en utskrift, sett det i ei ramme, og presangen er klar. I tillegg til at kartet forteller noe om historien til stedet det dekker, er mange av disse gamle kartene også rene klenodier, kunstferdig og forseggjort utført.

Fakta: Kompassrose
En kompassrose er en del av kartet som brukes til å stake ut de ulike himmelretningene, og spesielt geografisk nord. Kart har ikke alltid hatt en nord-sør-orientering, og det har vært nødvendig med noe som angir retningen.

På gamle kart kan kompassrosen være svært dekorativ. Den er oftest formet som en sirkel med  inndeling i sektorer. Eldre kompassroser er gjerne inndelt i 8, 12 eller 32 kompasstreker, mens moderne roser har en inndeling på 360 grader.

Kompassrosen er oftest avbildet på sjøkart eller atlaskart, men Kartverkets kartsamling har også eksempler på kompassroser plassert over større, relativt øde landområder for eksempel i Finnmark og Hedmark.

Kilde: Kartverket