2015-12-28-5376b40de1620aa2b7b0d18db0ce815df266305c Neste år skal kysten være litt tryggere å ferdes på for fritidsbåtene. Her et utsnitt fra et av skjærene som nå blir merket.

Disse 100 skjærene skal merkes!

Nå har Kystverket bestemt hvilke umerkede skjær, av de 1450 de fikk tips om, som blir merket de neste årene.

På en karttjeneste vises de 100 skjærene som er stemt frem etter at kampanjen ble avholdt av Kystverket og Gjensidige-stiftelsen.

"Merk Skjæret" kampanjesamarbeidet mellom Gjensidige Stiftelsen og Kystverket, har hatt som mål å merke farlige skjær og grunner langs kysten av Norge. Totalt mottok de 1450 tips, så de har hatt en stor jobb med å sortere ut dem som nå får merke.

Kampanjen kom i gang etter at hele 8700 skadesaker ble registrert etter sommeren 2014, som også medførte store skadeutbetalinger for forsikringsselskapene.

Se kartet her