2016-01-05-54c446b0d333a6e3e33a744c99f9c26f4c75150e 102 personer omkom som følge av drukning i 2015 i følge Norsk Folkehjelp

13 færre drukningsulykker!

Norsk Folkehjelps statistikk viser at de fleste ulykkene skjer ved fall fra land. Til nå i år er antallet slike ulykker 56, altså over halvparten.

Tallene fra Norsk Folkehjelps statistikk viser at fem menn druknet i desember. En av disse omkom etter en drukningsulykke i Østfold i november og er tatt inn i desember tallene. I 2015 har til sammen 102 personer omkommet som følge av drukning. I 2014 var tallet på druknede 115.

Det har vært drukningsulykker i tre fylker i desember. I Vest Agder ble en person tatt av en brottsjø ved Lindesnes og en annen funnet druknet i en bil utenfor Sjøsanden. I Nordland omkom en mann da han kjørte i vannet og i Møre og Romsdal omkom en eldre fisker.
 
Fylkesstatistikken for 2015 viser at Hordaland totalt i 2015 ble rammet av 12 ulykker. Nordland hadde 11 og Telemark 8 ulykker i fjord.  Oppland og Troms hadde en ulykke hver. På Svalbard har det ikke vært drukningsulykker i 2015.

– Vi hadde i fjor 13 færre ulykker som følge av drukning sammenliknet med 2014. Det er vanskelig alltid å være forberedt når en ulykke inntreffer. Hver ulykke er unik, men et godt råd til alle som bruker båt er å følge påbudet om  redningsvest. Dersom ulykken er ute kan redningsvesten redde liv, sier Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp.
 
Norsk Folkehjelps statistikk viser at de fleste ulykkene skjer ved fall fra land. Til nå i år er antallet slike ulykker 56, altså over halvparten.

– Vi råder derfor de som ferdes langs sjøen eller ved vann til å ta godt skotøy på bena. Det er lett å skli på glatte svaberg eller på stener langs en elv. Dersom en ulykke skjer og det kreves en innsats fra din side, er det betryggende å ha kunnskap om førstehjelp. Nøl derfor ikke med å ta et førstehjelpskurs, avslutter Christiansen.
 
Norsk Folkehjelp sitt statistiske materiale over antall drukningsulykker og årsakene til disse bygger på elektronisk overvåkning av norske medier. Dersom dere vet om en ulykke som ikke er registrert hos dem, vær snill og meld fra. D ønsker å presentere en så korrekt statistikk som mulig.

www.folkehjelp.no/drukning