2016-01-14-b87309b6baa091a8315a78d1504a13c5b89e48f5 Sjøfartsdirektør Olav Akselsen ber båtfolket tenke sikkerhet. FOTO: SJØFARTSDIREKTORATET

Flere omkom i fritidsbåtulykker i 2015!

I løpet av fjoråret mistet 36 personer livet i forbindelse med bruk av fritidsbåter. Det er åtte flere enn året før, og Sjøfartsdirektør Olav Akselsen ber båtfolket tenke mer på sikkerhet.

Som tidligere år, preger mennene statistikken over personer som mistet livet i fritidsbåtulykker i Norge i fjor. Særlig er godt voksne menn overrepresenterte, da de forulykkede har en snittalder på 54 år.

– Jeg hadde håpet at den positive utviklingen fra 2014 hadde fortsatt også i 2015, men dette viser at det fortsatt er viktig å ha fokus på forebyggende arbeid rettet inn mot fritidsbåtbrukere. Men statistikken peker også tydelig på en gruppe som ikke er flinke nok til å tenke på egen sikkerhet – og det er voksne menn, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen, i en pressemelding.

Av de i alt 36 omkomne benyttet kun åtte flyteutstyr, mens 22 var uten. Blant de resterende seks, var det i fem av tilfellene ikke relevant for ulykken om den forulykkede brukte flyteutstyr eller ikke. Kun to kvinner omkom i fritidsbåtulykker i 2015 og begge kvinnene omkom nær land, uten at fartøyet var i fart. Blant de omkomne finner man fem personer av utenlandsk nasjonalitet, to av dem bosatt i Norge.
Handler om holdninger

– Det er positivt at ingen barn omkom som følge av bruk av fritidsbåt i 2015. Samtidig viser tallene at vi må få budskapet om å bruke vest frem til voksne menn. Dette handler i første rekke om holdninger, og de må vi snu hos menn over 40, sier Akselsen. Sjøfartsdirektoratet jobber aktivt for å spre kunnskap og informasjon om godt båtvett, og deltok blant annet med stand på tre båtmesser i fjor. Det ble også delt ut nærmere én million kroner til sjøvettprosjekt for barn og unge, som frivillige organisasjoner rundt om i landet arrangerte.

Litt over en tredjedel av fjorårets dødsulykker skjedde i trangt kystfarvann, mens om lag 27 prosent av ulykkene skjedde mens fartøyet har vært i havneområde eller langs kai. Som tidligere år, er det flest dødsulykker knyttet til bruk av åpne eller delvis åpne fritidsbåter.

 – Som jeg også har påpekt tidligere, er bruk av fritidsbåt en fantastisk mulighet til å hygge seg ute i naturen sammen med familie og venner. Men for at alle skal komme seg trygt hjem, er det viktig å tenke sikkerhet. Holdninger, kompetanse og bruk av sikkerhetsutstyr er her viktige stikkord, sier Akselsen.

Fra 1. mai 2015 har det vært krav til at alle som er i fritidsbåter under åtte meter skal ha på egnet flyteutstyr når båten er i fart. Til tross for dette har svært mange av de som omkom i fritidsbåtulykker i fjor, ikke benyttet flyteutstyr.