2016-01-21-67421b32c420e6ef2723e0b9ae9e7b92d865a504 Bilde RS: Kuldeperioden i Sør- og på Østlandet påvirker Redningsselskapets operativitet på enkelte stasjoner grunnet isproblematikk.

Utfordringer med is på sjøen!

Klarvær og kuldeperioden vi nå er inne i gjør at flere redningsskøyter har redusert beredskap. Dette gjelder spesielt i fjorder og havner på Sør- og Østlandet.

– Flere operasjonelle avvik er meldt inn på grunn av dette og vi håper situasjonen stabiliserer seg, slik at vi opprettholder en forutsigbar beredskap med god dekningsgrad, sier beredskapskoordinator Tony André Johansen.

Eventuelle omdisponeringer og endringer som en følge av dette gjøres i samarbeid med Hovedredningssentralen, slik at beredskapen til enhver tid er forvaltet på best mulig måte.

– Vi følger situasjonen tett og jobber med alternativer på de stasjonene som er eller blir berørt av dette, sier Johansen.

Skipsfører på RS «Inge Steensland», Knut Even Rislaa, mener vinteren gir muligheter for mang en fin tur på sjøen, men minner samtidig om at det er vise ting båtfolk må være obs på i denne tiden.

– Is, snø og sørpe kan tette for selvlensing og vann i lensepumper kan fryse. Begge tingene kan føre til det samme, nemlig at båter synker. Båter kan få skader og/eller synke på grunn av fastfrysing i isen. Sørg derfor for at det er isfritt rundt båten, noe som oppnås greiest ved å gi kontinuerlig bevegelse i vannet rundt båten (nedsenkbar propell el) og husk kontinuerlig ettersyn. De færreste båtene er designet for kunne kjøre i is, ta dette til etterretning og unngå så langt det lar seg gjøre. Gå med lav fart hvis du må.

Status nåværende tidspunkt:

Egersund
RS Emmy Dyvi - Tidvis is. Har vært fast is ved stasjonen i helgen.

Farsund
RS Ægir - Foreløpig ikke problemer med is.

Mandal
RS Ryfylke - Foreløpig ikke problemer med is.

Kristiansand
Bent R. Rasmussen - Foreløpig ikke problemer med is.

Arendal
RS Inge Steensland - Utfordringer med is i området. Skøyta har byttet kai for å ligge isfritt.

Kragerø
RS Uni Kragerø - Skøyta ligger i Langesund grunnet is i Kragerø.

Stavern
Ikke bemannet Stormbull i Kristiansund. - Fast is i havnen.

Skjærhalden
RS Horn Rescue - Utfordringer med is i området

Moss
RS Elias - Ligger isfritt. Tidvis is kommer gjennom kanalen.

Tønsberg
RS Kaptein E. J. Nygård - Tidvis problemer med is.

Oscarsborg
RS Bergesen D.Y. - Ikke problemer med is ved stasjonen. Melder om is flere plasser i indre Oslofjord.

Oslo
RS Uni Oslofjord - Is i Lysakerfjorden.


Ta gjerne kontakt med Redningsselskapet for mer informasjon vedrørende situasjonen i ditt område.

Redningsselskapets hjemmeside

Kilde: NTBinfo