2016-01-28-0684724e3d593a3f0a153ff3b7a15dad993ed014 Lettere og billigere å omrigistrere båten under 15 m

Forenklet krav for å dokumentere eierforhold!

Fra 1.februar bortfaller kravet om annonsering i riksdekkende avis ved manglende dokumentasjon av eierforhold ved registrering av fartøy under 15 meter.

Bakgrunn
For at fartøy under 15 meter* skal kunne registreres i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) må det dokumenteres en ubrutt eierrekkefølge tilbake til byggeverftet, eller til sist registrerte eier i annet lands skipsregister.
 
Hvis dette ikke lar seg gjøre, eller det er uforholdsmessig vanskelig å fremskaffe nødvendig dokumentasjon, er det likevel mulig for eier å få fartøyet registrert i NOR ved at eierskapet erverves etter kunngjøring (jf. sjøloven § 36).
 
Kravet er da at eierrekkefølgen kan sannsynliggjøres minst 10 år tilbake i tid. Dersom registerfører ser at alle vilkår er til stede, vil det bli kunngjort en oppfordring til mulige eiere om å melde seg innen 1 måned. Melder ingen seg, blir fartøyet registrert i skipsregisteret med eieren som hjemmelshaver.
 
Det er i dag krav til at kunngjøringen skal rykkes inn i 1 riksdekkende avis og på http://norsk.lysingsblad.no/.
 
Kunngjøringen publiseres også på direktoratets nettside. Det er på dette punkt det nå blir endringer.
 
Endring
Fra 1. februar 2016 opphører praksisen med å annonsere i riksdekkende avis ved manglende dokumentasjon av eierforhold. Annonsen vil fortsatt bli publisert både i lysningsbladet og på våre nettsider.
 
I og med at det er eier selv som har måttet betale avisens annonsekostnader, vil denne endringen innebære en stor besparelse for våre kunder.
 
*Fartøy mellom 7 og 15 meter kan frivillig registreres i NOR.

Kilde: Sjøfartsdirektoratet