2016-02-26-d7e38149498033bb1dc85656051ab98fd8c5ec3a Illustrasjon: Kystverket film.. Stad skipstunnel kommer til å bli en attraksjon og ikke minst bety mye for skipstrafikken og sikkerhet

Forprosjektet starter!

Kystverket har inngått kontrakt med Norconsult og Dr.techn. Olav Olsen AS for utarbeiding av teknisk forprosjekt for Stad skipstunnel. Arbeidet starter opp i denne måneden.

Ifølge Kystverkets nettsider ble kontrakten med Norconsult og Dr.techn. Olav Olsen AS signert i Oslo 23. februar.

- Med solide konsulenter er det tekniske forprosjektet i gode hender. Det skal være så godt gjennomarbeidet at en ekstern kvalitetssikring, KS2, skal kunne gjennomføres. Det tekniske forprosjektet gir et viktig grunnlag for mulig realisering av prosjektet, og for at skipstunnelen skal kunne oppfylle sin funksjon om sikker og forutsigbar seilas forbi Stad, sier Terje Andreassen, prosjektleder for forprosjektet til Stad skipstunnel.

Prosjekteringen starter i februar 2016, med overlevering av teknisk forprosjekt til Kystverket i oktober 2016.

Rapporten vil inngå som en del av det totale forprosjektet som skal overleveres Samferdselsdepartementet våren 2017.