2016-03-04-1ea009e46ba9dd19d6b0da9e07719b67ff05fde0 Glatte brygger og berg kan være skummel om vinteren. De råder derfor de som ferdes langs sjøen eller ved vann til å ta godt skotøy på bena.

Dobling av drukningstallene!

Drukningstallene fra årets to første måneder viser en dobling sammenliknet med januar og februartallene for 2015. De fleste er fall fra land.

Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk viser at 14 personer druknet hittil i 2016. 

–  Fire kvinner og ti menn fra 11 forskjellige fylker er omkommet, sier Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp.

I februar var to av ulykkene knyttet til biler som kjørte i vannet og to ulykker var forårsaket av at isen brast. I tillegg ble det registrert en dykkerulykke, en ulykke der en fisker falt overbord og to ulykker knyttet til andre fall i sjøen.

 –  Norsk Folkehjelps statistikk viser at i vintermånedene er ferdsel på islagte vann forbundet med fare. Gjør deg derfor sikker på at isen er sterk nok før den tas i bruk, sier Christiansen

Fall i vannet kan skje på mange måter.

– Vi råder derfor de som ferdes langs sjøen eller ved vann til å ta godt skotøy på bena. Det er lett å skli på glatte svaberg eller på stener langs en elv. Dersom en ulykke skjer og det kreves en innsats fra din side, er det betryggende å ha kunnskap om førstehjelp. Nøl derfor ikke med å ta et førstehjelpskurs.

– Norsk Folkehjelp sitt statistiske materiale over antall drukningsulykker og årsakene til disse bygger på elektronisk overvåkning av norske medier. Dersom dere vet om en ulykke som ikke er registrert hos em, vær snill og meld fra. De ønsker å presentere en så korrekt statistikk som mulig.

Se statistikken så langt i år her

Kilde: NTBinfo