2016-03-11-cce5d2f49a3147b77fe07e51c1fca43b87ba670c Stort marked for båthengere.. fra høyre, Jarle Vikingstad, Rune Gammelsrud og Anton Herm fra Respo

Tilhengergruppen!

Vi møtte 3 av 58 ”tilhengere” På sjøen for Alle, som nettopp har tatt initiativet til å etablere en ny landsdekkende kjede av tilhengerforhandlere, med det treffende navnet Tilhengergruppen.

Rune Gammelsrud, har sammen med en gruppe tilhengerforhandlere tatt initiativet til å etablere en landsdekkende kjede av tilhenger-forhandlere.  En av dem som er med i den nye kjeden er Jarle Vikingstad, fra Smartmarine.

Han snakket varmt om den nye kjeden, til Båtsans. Ved lansering hadde vi 50 kjedemedlemmer, men allerede på noen dager er tallet økt til 58 medlemmer, forteller han. Vi har også fått fine nye nettsiden som viser hvor representantene er plassert i landet, samt hvilket utvalg vi har, forteller han.

Tilhengergruppen.no

TilhengerGruppen vil ha fokus på segmentene båthengere, varehengere samt proffhengere, noe som omfatter 80 - 85 %% av verdien av det norske tilhengermarkedet.

Det norske tilhengermarkedet representerer et årlig volum på ca 625 millioner (inkl. mva) på sluttkunde-leddet. I Norge ble det i 2015 registrert ca 38.000 nye tilhengere fordelt på mer enn 100 tilhengermerker.  Antall registrerte tilhengere økte i 2015 med ca 6,5 % fra 2014. Utgangspunktet for tallene som er beskrevet, er tilhengere med totalvekt opp til og med 3500 kg.

Den nye kjeden vil stå for distribusjon og salg av tilhengere fra Respo og Variant. Respo har vært en betydelig aktør innenfor båthengere i Norden og er i dag markedsleder i flere av landene i den samme regionen. Produsenten feiret i 2015 sitt 25 års jubileum.

TilhengerGruppen sine 2 hovedleverandører (Respo og Variant) produserte i 2015 vel 27.000 tilhengere til sammen.

TilhengerGruppen vil med sin dekning av markedet, bli en betydelig aktør i bransjen allerede fra starten av. Medlemmene er erfarne tilhengerforhandlere hvor de fleste allerede har solgt tilhengere i en rekke år allerede.

Den offisielle åpningen av TilhengerGruppen var 9.mars i forbindelse med båtmessen «Sjøen for alle 2016».