2016-03-21-59b0aaa7f8ac9cf5923aa547a6b926ecdb00cd65 Ta hensyn til fuglene, foto Kjetil-Johannessen Oslofjordens Friluftsråd

Prosjekt – ”Før fuglene kommer”!

Sparebankstiftelsen DNB gir en gave på 3 millioner kroner til Hold Norge Rents arbeid. Gaven er øremerket prosjekter knyttet til strandrydding, og arbeidet sparkes i gang 1. april.

 - Hold Norge Rent er svært glade for Sparebankstiftelsen DNBs satsing på marin forsøpling. Stiftelsen har gitt en rekke gaver til aktører som jobber på feltet, og dette muliggjør en opptrapping av innsatsen mot et svært alvorlige miljøproblem, sier daglig leder for Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

Pengene fra Sparebankstiftelsen DNB skal blant annet brukes på prosjektet Før fuglene kommer. Dette er et pilotprosjekt som gjennomføres i samarbeid med Statens naturoppsyn, Oslofjorden Friluftsråd, Skjærgårdstjenesten, Marinreparatørene, Norges Ornitologisk Forening og Norges Padleforbund.

Hvert år dør minst en million sjøfugl på verdensbasis grunnet marin forsøpling, og problemet truer også Norges fugleliv. Fuglene forveksler blant annet plast med mat eller vikler seg inn gammelt tauverk, garnrester e.l. Dette fører til store lidelser. Fuglene sulter i hjel, kveles, drukner eller dør av infeksjoner.

Mange av Norges øyer og kyststrekninger er viktige hekkeområder, og dessverre er dette også områder hvor marin forsøpling hoper seg opp og truer fuglelivet. Samtidig er det krevende å fjerne søppelet fordi dette ofte er områder som det er vanskelig å komme til. Målet med Før fuglene kommer er å rydde disse områdene før hekketiden begynner.

- Norges Padleforbund vil spille en helt sentral rolle i prosjektet. Padlerne kommer skånsomt til på steder som er ufremkommelige til fots eller med båt, forteller prosjektleder for Før fuglene kommer, Malin Jacob.

- Hold Norge Rents mål er å etablere en nasjonal aktivitet som hvert år sikrer rydding av viktige hekkeområder over hele landet før hekketiden begynner, og vi har nå søkt Miljødirektoratet om tilskudd til å videreføre ordningen, sier Lise Gulbransen.

Før fuglene kommer ble gjennomført for første gang våren 2015 på initiativ fra Marinreparatørene i samarbeid med Nesodden Ornitologisk Forening og Nesodden Kajakklubb.

Erfaringene fra 2015 danner grunnlaget for årets aksjoner, og prosjektleder for Før fuglene kommer, Malin Jacob, har en klar oppfordring til alle som ønsker å bidra til aksjonene:
- Vi oppfordrer alle som ønsker bidra, til å bli med, og hvis man ønsker å gjennomføre egne Før fuglene kommer-aksjoner andre steder i landet, er også dette mulig.

Ta kontakt med "Hold Norge Rent" for mer informasjon.