2016-04-01-70949e458f49f33e74606fa302df29430cdb5841 Foto: Wee Marine AS. -Redningsbøyer, redningsstiger, lysmerking og liknende kan være forskjell på liv og død om noen skulle falle i havet, spesielt om de er alene på bryggen og det er kaldt i vannet

Stadig flere drukner etter fall fra brygge!

I 2015 druknet hele 58 personer etter fall fra brygge eller land. Det er en økning på nesten 40 prosent fra 2012. Fersk ulykkesstatistikk viser at det i dag er langt vanligere å drukne fra land enn fra fritidsbåt.

Drukningsstatistikk utgitt av Norsk Folkehjelp viser at ulykker fra land har hatt en eksplosiv vekst de siste årene. Av de totalt 61 personene som druknet i Norge 2012, druknet kun 12 personer etter fall fra land eller brygge. I 2015 druknet det totalt dobbelt så mange personer som i 2012, og hele 58 av disse druknet etter fall fra land eller brygge. Det gir en økning på 37 prosent i drukningsulykker fra land i denne perioden. Samtidig viser Sjøfartsdirektoratets ulykkesstatistikk at nesten hver tredje person som druknet fra fritidsbåt i 2015 – 10 av i alt 36 personer – druknet i havna eller ved bryggene.

I januar og februar i år har det til sammen druknet 14 personer, en dobling i forhold til samme periode i fjor. Halvparten av disse har falt fra land, brygge eller kaianlegg da de druknet.
 
Bryggeutvikler og daglig leder i Wee Marine AS, Åge Wee, er bekymret for den store økningen i drukningsulykker fra brygger og kaianlegg.

– Det utgjør alltid en viss risiko å befinne seg ved sjøen, men det er ikke vanlig å tenke på brygger og kaier som potensielle dødsfeller. Flytebrygger beveger seg gjerne i sjøen og mange utriggere er ofte ustabile med slitt og glatt overflate, noe som lett leder til fall i sjøen. Både båtfolket, bryggeierne og bryggeprodusentene har et felles ansvar for å gjøre tilværelsen tryggere for alle på brygga, sier Åge Wee i en pressemelding.
 
– Redningsbøyer, redningsstiger, lysmerking og liknende kan være forskjell på liv og død om noen skulle falle i havet, spesielt om de er alene på bryggen og det er kaldt i vannet. Av private tiltak kan det å ha mobilen i en vanntett pose være redningen om du ikke kommer deg ut av sjøen på egenhånd, sier Åge Wee.
 
Riktige holdninger viktig
Riktige holdninger er det viktigste, for nye lover og regler løser ikke ulykkesstatistikken automatisk, sier Åge Wee.
– Det blir stadig innført sikkerhetsfremmende lover uten at man alltid ser effekten av disse. Den største utfordringen forblir holdninger og kunnskap, for det er folks evne til å ta vare på seg selv og andre som blir avgjørende for å unngå en økning i drukningsulykkene. Det gjelder uansett om man er på flytebryggen eller i båten, avslutter daglig leder i Wee Marine AS, Åge Wee.