2016-04-15-4a48def08cf1a04f71dbad40ccbaf15c0022b47e Roar Isaksen, havnepolitisjef i Oslo kommune, sørger godt for tryggheten i Oslo havn, og han oppfordrer alle til å bli flinkere

Trygg i havn!

Årets fritidsbåtkonferanse var i regi av Sjøfartsdirektoratet, Norboat og Kongelig Norsk Båtforbund. Tema for årets konferanse var sikkerhet i havnen.

Det viktigste tema for årets konferanse, som ble arrangert for 3. gang i Haugesund,  omhandlet trygghet og sikkerhet i havn. På grunn av høye drukningstall, samt ulykker knyttet til fritidsbåtbruk, var det viktig å sette det på dagsorden.

Konferansen var fullspekket av gode og interessante foredragsholdere, som alle har en ting til felles, et godt båtliv. Trygghet i båt, rundt båten og av båten blir da elementært.

Som kjent skjer de fleste ulykker knyttet til drukning, i havnen. Dette er jo litt beklagelig for rykte til fritidsbåt, som kommer litt uforskyldt dårlig ut i noen sammenhenger. Det er ikke alltid ulykkene er knyttet direkte til fritidsbåt som er i fart, men derimot når man ligger ”trygt” i havnen.

Det kan være fall fra brygge, når man går til og fra båten. Eller bare når man ferdes på brygge og svaberg. Forebygging, samt å gjøre folk oppmerksom på enkel grep, kan hindre drukning. Det må være årets sommermantra, tenk sikkerhet i havnen. Her har hele bransjen et ansvar for å bli bedre.

Noen nyttige forhåndsregler, som ble foreslått for kommende båtsesong:

- Det kan være lurt å ferdes i godt selskap – slik at man har en venn som kan bidra med assistanse dersom uthellet skulle være ute.

- Godt fottøy kan redusere sjansen for å skli og falle over rekken.

- Det er selvsagt en fordel å være svømmedyktig.

- Unngå bruk av alkohol når du fører båt. Dette øker både sjansen for at en ulykke  skal skje, og konsekvensene blir store.

- Det kan ofte være vanskelig å komme ombord i båten dersom man først havner i vannet. Fastmonterte stiger eller trinn kan gjøre ombordstigning lettere.

- Havner og brygger må utrustes bedre med leidere, som også er synlig i mørke. Leidere må være slik at selv på fjære sjø er det lett å komme seg opp.

- Godt lys rundt havnen er en fordel, og pass på at det ikke ligger for mye tauverk og annet man kan snuble i ved kaien.

Om ulykken skulle inntreffer, hva bør du som den sivile gjøre da?
Her kom Redningsdykker Henrik Litland med gode råd under Fritidsbåtkonferansen.

Punkt en er å varsle 110, og det er bedre å varsle en gang for mye enn en gang for sent. Prøv å huske siste observasjoner, og om du har mulighet, markere hvor dykkerne bør konsentrere søket. Det er også viktig å finne ut om det var flere involverte, hvilken hudfarge og klær de hadde på seg. Her står det om viktige sekunder..

En annen ting som også bør være på plass i alle fritidsbåter før kommende båtsesong er Kullosvarsler. Kullos er vår verste fiende; den lukter ikke – du ser den ikke – og i verste fall kan den drepe deg. Oppdager du noen som er utsatt for kullosforgiftning er luft det viktigste, få luft!

Men sørg for å ha et anlegg som er forskriftsmessig montert og vedlikeholdt i båten.