Havnens nye multiverktøy!

Ålesundregionens Havnevesens nye arbeidsbåt ”Skansen” er et skikkelig multiverktøy. I begynnelsen av april fikk de levert en rikt utrustet arbeidsbåt av typen Alusafe 1500 MPV (Multi Purpose Vessel) fra Maritime Partner.

Det nyutviklede flerbruksfartøyet skal utføre en rekke oppdrag i farledene og langs kaifrontene. Den er godkjent etter nye forskrifter for fartøy og oljevernberedskap, og er utrustet for å bistå brannvesenet i slukkearbeid og redningsdykking.

Den nye arbeidsbåten har fått samme navn som den forrige båten til Ålesundregionens Havnevesen, og avløser «Skansen» som Ålesund kommune fikk i 1975.

- Gamlebåten skulle ha vært skiftet ut for mange år siden, sier havnekaptein Anders Bjørdal i Ålesundregionens Havnevesen.
- Den nye båten vil dekke våre tradisjonelle behov. Med god stabilitet og ekstra slepekraft blir «Skansen» også en viktig del av vår beredskap, ikke minst i IUA Sunnmøre sin innsats mot akutt forurensning, forteller han.

Den hurtiggående arbeidsbåten vil bli brukt i hele havnevesenets område, som omfatter de fire kommunene Ålesund, Sula, Giske og Haram.

Nye «Skansen», som er 14,99 meter lang, og 4,9 meter bred, er et helt nytt design med stor grad av nyutvikling. Båten er sertifisert for oljevern, og har blant annet stor kapasitet for sleping av oljelenser. Videre er den også utrustet med vannkanon slik at den kan drive brannslukking.

Fordekket er utstyrt med en 3 tonns vinsj, og en kran med en løftekapasitet på 4,5 tonn. Dekket er forsterket for økt punktlast, og totalvekt av løs last på fem tonn slik at man kan laste ombord tungt utstyr, eller plukke opp store og tunge gjenstander som flyter i farleden.

- I tillegg til å kunne utføre arbeid som kraning og sleping, utlegging av flytebrygger og lignende, er den hendig når man skal rydde i farleden samt ved vedlikehold av navigasjonsinstallasjoner, sier Bjørdal.

Med stor lasteevne på dekk og en hydraulisk styrt bauglem er det også lagt godt til rette for å benytte båten som transportplattform som kan frakte med seg tungt utstyr som en ATV (all-terrain vehicle), brann- eller politibil til ellers utilgjengelig steder.

Bauglemmen, som også kan fjernstyres fra brua på båten, gjør det mulig med utlegging av oljelenser fra dekk. På akterdekk er det plassert ytterligere en vinsj med ett tonns trekkekapasitet, samt slepekrok med fjernutløsing fra styreposisjonen på bro.

- Utover å være en god arbeidsplattform til å holde farledene fri og rene, vil den være et effektivt hjelpemiddel mot forurensing og andre farer i havnene. ”Skansen” kan også gjøre hverdagen enklere for brannvesenet og politiet, sier havnekaptein Anders Bjørdal.

Brannvesenet i Ålesund har en avtale om å bruke båten til øvelser 15 timer i året. Brannsjef Geir Thorsen forteller at nye ”Skansen” kommer til å være nyttig for dem på flere måter.

Maritime Partner, leverte også den nye Brannbåten til Bergen Brannvesen