2016-05-03-5bd7dea4db8282f1290d3b5b604ccb8cc13c755a Hittil i år har 28 personer druknet mot 22 på samme tid i 2015, flest med fall fra land...

Drukningsstatistikk så langt i år!

Seks av ulykkene i april var forårsaket av fall i vann, sier Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp. Totalt er 17 av ulykkene så langt i år fall fra fra land/brygge i elv/sjø/vann

Hittil i år har 28 personer druknet mot 22 på samme tid i 2015.

Syv menn og en kvinner omkom i drukningsulykker i april. Fylkesstatistikken for 2016 viser at Hordaland topper statistikken med fire druknede. I Rogaland, Sogn og Fjordane og Finmark har tre personer druknet, mens Østfold, Akerhus, Buskerud,Telemark og Nordland har to ulykker hver.

Fem fylker har så langt i år vært forskånet fra drukningsulykker.

– Seks av ulykkene i april var forårsaket av fall i vann, sier Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp. – En ulykke skjedde under bading og en omkom i en kanoulykke

Fra 1992 og fram til i dag har det druknet i snitt 130 personer årlig. De aller fleste ulykkene skjer ved at personer faller i vannet fra land, men også ulykkene som skjer i forbindelse med bruk av båt er mange. En overveiende del av de omkomne er menn.  Mange unnlater å bruke flyteplagg, selv om det nå er påbudt.

– Et godt råd til alle som ferdes i småbåt er å huske vesten. Ulykken rammer når du minst venter det, sier Ivar Christiansen.

Norsk Folkehjelp sitt statistiske materiale over antall drukningsulykker og årsakene til disse bygger på elektronisk overvåkning av norske medier. Dersom dere vet om en ulykke som ikke er registrert hos dem, vær snill og meld fra. De ønsker å presentere en så korrekt statistikk som mulig.

Kilde: Norsk Folkehjelp