2016-05-04-4baf0a744b333cf2bafca3f8c1047faebe2b3cd2 ArkivFoto: Morten Brun/Kartverket. Sjøkart er ferskvare. Uansett hvilke navigasjonsprodukter du bruker i båten din – forsikre deg om at disse oppdateres regelmessig.

Husk ferske sjøkart!

Båtsesongen er i gang, og da er det viktig å huske på at sjøkart er ferskvare. Skaff deg oppdaterte sjøkart før du legger ut på tur.

Mange har gamle kart ombord, og det kan gi falsk trygghet. Kartverket arbeider kontinuerlig med å oppdatere oversikten over undervannstopografien, og de anslår at det kan være ca 35.000 uoppdagede grunner i norske kystfarvann.

I 2013 ble 1533 nye grunner og 95 nye lykter meldt i Kartverkets publikasjon Etterretninger for sjøfarende (Efs). Hver fjortende dag blir sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg til andre midlertidige (T) og foreløpige (P) meddelelser vedrørende seilas i norske farvann

Hos Kartverket har de en egen app der du enkelt kan laste ned oppdateringene og skrive dem rett inn på papirkartet. Kartverket sin nedlastingsportal for elektroniske kartdata til sine distributører som produserer sjøkart for fritidsflåten. Dette innebærer at alle kartprodusentene som abonnerer på kartdata fra Kartverket vil få tilgang på oppdaterte data døgnet rundt hele året.

Foran årets båtsesong kan det være viktig å huske på at enhver sjøfarende skal være oppmerksom på den risiko det medfører å ikke seile på oppdaterte sjøkart, og det ansvar de derved pådrar seg.

Les mer om sjøkart hos Kartverket her

Vi minner også om

Sjøvettreglene

  1. Tenk sikkerhet: Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
  2. Ta med nødvendig utstyr: Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
  3. Respekter vær og farvann: Båten må bare benyttes under egnede forhold.
  4. Følg Sjøveisreglene: Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
  5. Bruk redningsvest eller flyteplagg: Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle ombord.
  6. Vær uthvilt og edru: Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
  7. Vis hensyn: Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.