2016-05-06-af994959612c82526878dbcab4838783bb27baf9 Foto: Hold Norge Rent, Klima- og Miljøminister Vidar Helgesen åpnet Strandryddedagen 2016. Vær med å rydde en strand lørdag 7. mai

Strandryddedagen - Vi rydder Norge!

Onsdag åpnet klima- og miljøminister Vidar Helgesen Strandryddedagen 2016, og lørdag 7. mai skal flere tusen frivillige over hele Norge ut og rydde i forbindelse med Hold Norge Rents store strandryddedag.

Strandryddedagen er en årlig, landsomfattende miljøbegivenhet som koordineres av Hold Norge Rent. Det ryddes i alle fylker både langs kysten og i innlandet, og Strandryddedagen er Norges største kollektive ryddeaksjon.Årlig tilføres norske strender og havbunnen langs kysten vår ca. 36 000 tonn søppel. Minst 75 % av dette er plast, og så mye som 60 % av avfallet kommer fra landbaserte kilder. Det anslås at norske kilder tilfører havet minst 8 000 tonn mikroplast hvert år.

Formålet med strandrydding er å rydde og registrere marin forsøpling som truer det marine miljøet og påfører sjøpattedyr, fugl, fisk, plankton m.m. store skader. Problemet er globalt, men det er likevel mye vi kan gjøre her hjemme, og strandrydding er et viktig bidrag til arbeidet med å få kartlagt og fjernet marint avfall i Norge.

Strandryddedagen er en del av Europas fellesdugnad mot forsøpling, Let’s Clean Up Europe. I fjor bidro over 530 000 europeere til å samle inn 3 640 tonn søppel, og Norge kom på andreplass med 461 aksjoner påmeldt gjennom Hold Norge Rent.

Over 19 000 frivillige deltok på Strandryddedagen i 2015, og disse gjennomførte 855 ryddeaksjoner og samlet inn nærmere 245 tonn søppel. Plast er miljøverstingen på norske strender, og utover dette var isopor, bomullspinner, tau, sneiper, snus, plastposer, flasker og korker blant hovedfunnene i fjor.

I 2016 finner Strandryddedagen sted lørdag 7. mai, og Hold Norge Rent inviterer familier, vennegjenger, nabolag, bedrifter, lag, foreninger og organisasjoner til å delta i denne store miljødugnaden og slå fjorårets rekorder både i antall aksjoner og mengde søppel.

- Marin forsøpling krever at vi gjør en innsats både lokalt og globalt. Lokalt er det strandrydding - vårens vakreste og viktigste dugnad med mer enn 20.000 deltakere - som er det viktigste vi gjør. Globalt tar jeg et viktig initiativ i FNs miljøforsamling senere i mai der Norge som havnasjon har tatt en lederrolle og fremmer forslag til en rekke tiltak for å redusere tilførsel av plastsøppel og mikroplast til havområdene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Se www.holdnorgerent.no for mer om Strandryddedagen og Hold Norge Rent.