2016-05-08-2e6e782f95195c4b2a45e67a5a36bb1a787335f5 Vannscootere må likestilles med andre fritidsbåter

Vannscooter må likestilles!

Regjeringen foreslår å fjerne vannscooterforskriften, fra sommeren 2017. Da blir vannscooter likestilt med andre fritidsbåter.

Det er Fædrelandsvennen som forteller at forslaget om å avvikle hele regelverket skal sendes på høring og vil sannsynligvis tre i kraft fra neste sommer.

De spesielle særreglene for vannscooter har lenge irritert og blitt satt på prøve. Nå har regjeringen endelig begynt å se på at vannscootere bør behandles som alle andre motoriserte fartøy på sjøen.

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H), sier til Nrk at dagens scootere har en helt annen standard, og at et eget regelverk ikke lenger er nødvendig.

Dette mener han det er flere grunner til. Blant annet vet man i dag hvordan de virker og de følger EØS-reglene, som ellers vanlige båtmotorer. Dagens scootere er i tillegg mer stillegående, og det er unaturlig å ha spesielle reguleringer til fartøy som beveger seg på sjøen og har akkurat samme bruk.

- I dag bruker folk vannscootere på samme måte som de bruker andre småbåter, og derfor er det naturlig at de behandles likt.