2016-05-12-4788736977e959046828e1af630302b48f48178b Foto Sjøfartsdirektoratet: Anita Malmedal, Avdelingsdirektør for skipsregistrene. Statistikk over antall skip registrert i Norsk ordinært skipsregister.

Positiv trend for NOR!

Antall fartøy i Norsk ordinært register (NOR) har nå passert 19.000, og milepælen for skipsregistrene ble nådd 10 mai. Fritidsfartøy har helt klart stått for den største økningen i NOR de siste årene.

Ifølge Sjøfartsdirektoratet hjemmeside forteller Anita Malmedal som er avdelingsdirektør for skipsregistrene, at sammenslåingen mellom Skipsregistrene og Sjøfartsdirektoratet i 2012 har medført en stor økning.

- Siden sammenslåingen mellom Skipsregistrene og Sjøfartsdirektoratet i 2012 har NOR-registeret økt med 15,6 prosent, noe vi selvsagt er godt fornøyd med, sier Anita Malmedal som er avdelingsdirektør for skipsregistrene.

Fra sammenslåingen frem til 10. mai 2016 har vi registrert inn 3977 nye fartøy og så mange som 61% av de var fritidsfartøy. Mindre arbeidsbåter sto i samme periode for en tilførsel på 21% mens fiskefartøy fulgte etter med 11%.

-Vi håper selvsagt at den positive trenden for NOR skal fortsette utover året. Selv om vi har hatt en stor økning så har vi klart å ta unna den økte mengden med saker, sier Malmedal.
 

Kilde: Sjøfartsdirektoratet.no