2016-05-27-bdcce0210e298337a49cf15d8748d701ef85a771 Bilde Gjensidige. På landsbasis har vi beregnet at det blir stjålet rundt 500 båtmotorer til en verdi av 20 millioner kroner, sier Arne Voll, informasjonssjef i Gjensidige

Nyere utenbordsmotorer mest populær blant tyvene!

Båtmotorer til millionverdier blir hvert år stjålet og fraktet ut av landet. Mesteparten forsvinner til Øst-Europa etter godt planlagte raid langs norskekysten.

- Vi ser at tyveriraidene går i bølger og at det ofte er organisert. 3 til 10 motorer kan plutselig forsvinne fra en havn, og noen dager senere skjer det samme i nærliggende båthavner, sier Arne Voll, informasjonssjef i Gjensidige i en pressemelding.

Se film fra Gjensidige:Beregninger Gjensidige har gjort viser at forsikringsbransjen totalt får melding om rundt 500 båtmotorer som blir stjålet eller forsvinner hvert år. Totalt snakker vi om verdier for rundt 20 millioner kroner. Han oppfordrer derfor til å være ekstra på vakt hvis det skjer tyveri fra nærliggende havner.

Gjensidige merker at sesongen for stjeling av båtmotorer er godt i gang, og forventer at den tar seg opp, spesielt utover i sommerhalvåret. Marinaer langs norskekysten har vært ”godtebutikker” for organisert kriminalitet de siste årene.

Båtmotorer er lettere å få med seg enn båter og det er store verdier som stjeles. Alt fra små ”putremotorer” til motorer på flere hundre hestekrefter blir stjålet. Nyere utenbordsmotorer på opp mot 50 HK er likevel de mest populære blant tyvene.

Langs kysten har det de siste årene vært flere tyveriraid av påhengsmotorer. Noen er funnet igjen i Norge, andre i utlandet og noen er borte for godt.

Voll er likevel mest oppgitt over hvor dårlig sikret mange av disse båtene er.
- Mens de fleste av oss er låser døren til bilen, så ligger ofte båter med kostbare motorer til flere hundre tusen kroner – nærmest usikret ved brygga, sier Voll.
- I dag får du kjøpt mye av det utstyret du trenger for å sikre båten for kun noen hundrelapper og oppover. Det koster med andre ord lite – for å sikre mye, avslutter Voll.

Fakta:

Forsikringsbransjen utbetalte 67 millioner kroner (Tall fra Finans Norge) etter totalt 1550 tyverier - av eller fra båt i løpet av fjoråret. En stor andel av dette er påhengsmotorer på avveie. I tillegg regner Gjensidige med store mørketall.

Gjennomsnittserstatningen er på 43.000 kroner.

Skadeforebyggende råd
•    Merk motoren med Securmark. En merket motor er mindre attraktiv å stjele og lettere å finne og identifisere
•    Sikre båt og motor med vaier og hengelås
•    Monter FG-godkjente gjenfinningssystemer, også på litt mer kostbare utenbordsmotorer.
•    Båt og motor er ofte ekstra tyveriutsatt når de står på henger. Da står den bokstavelig talt klar for bortkjøring
•    Fjern løs bensintank, eller lås denne inne
•    Fjern viktig motordel eller monter skjult hovedbryter
•    Bruk helst båthavner som har etablert vakthold

Hvilken motorer stjeles?
Tall fra Gjensidige de siste årene viser i prosent hvilken motorer som stjeles mest.
•    57 % er motorer under 25 hk
•    20 % 25-50 hk
•    8 % 51-75 hk
•    5 % 76-100 hk
•    8 % 101-150 hk
•    1 % 151-200 hk
•    1 % 200 HK ++