2016-05-30-348262631bc5e9f4401aab2dceea982c96aee0b7 Foto Kystverket: Enquete med elever, statssekretær, kystdirektør og fyrvokter

Bauta til minne om fyrenes historie og funksjon!

26. mai ble betydningen av norsk fyrvirksomhet markert gjennom en bauta over norsk teknologibragd reist på Lindesnes fyr.

Det var Statssekretær Reynir Jóhannesson, Kystdirektør Kirsti Slotsvik, Teknas visepresident Dag Waaler og 55 ungdomsskoleelever fra Lindesnes ungdomsskole som kastet glans over dagen på Lindesnes fyr.

Bautaen som ble avduket skal minne oss om fyrenes historie og funksjon; å ivareta sikkerheten for de sjøfarende langs Norges lange og værharde kyst. Det har vært en teknologisk utfordring og en viktig samfunnsoppgave. Bautaen er reist for å hedre alle dem som har brukt sin tid og sine kunnskaper til konstruksjon, bygging og drift av de mange fyrene som viser vei i norske farvann.

Behov for naturvitenskapelig kunnskap

Statssekretæren avduket bautaen sammen med Teknas visepresident Dag Waaler. Waaler minnet om kunnskapen som ligger til grunn for samfunnsoppgaven hver bauta over teknologibragd representerer.
- Teknisk naturvitenskapelig kunnskap er fortsatt viktig, sier han.
Museumsdirektør Jo van der Eyden kaller fyrene for den første world wide web. Han pekte på den viktige kulturarven Kystverksmusea har å forvalte, og trakk opp historisk utviklingslinje.
- Med satellittene fikk vi stjernene opp på himmelen igjen til å navigere etter, sier han.

Best på nytenkning
Statssekretæren er imponert over både datidens og nåtidens teknologiutvikling.
- Vi har samme mål i dag som for 350 år siden; mer effektive transportveier. Vi skal heller ikke glemme at også den tids teknologi sendte signaler i lysets hastighet, sier Jóhannesson.

Han gir Kystverket ros for nytenkning.
- Kystverket imponerer. Jeg opplever det som best av transportetatene på nytenkning. Det er en ydmyk politiker du møter her, understreker han, og viser til tidslinjen fra fyrvirksomhetens start til dagens GPS og satelittutvikling. Kystverket har gjennom tidene gjort det andre fant på enda bedre.

Teknologi og nasjonsbygging
Kystdirektør Kirsti Slotsvik trekker fram Lindesnes fyrmuseum som et nav i Kystverksmusea, samtidig som hun fremhever at Kystverket er et sted for ingeniørkunst, alt handler ikke bare om navigasjon og sjøsikkerhet.
- Det går et spenn i dag fra de eldste hurtigrutene til autonome skip. Vi er en viktig etat, og er en spennende arbeidsplass. Tenk på det når dere gjør matte- og fysikklekser. Tenk på hva det kan brukes til en dag, sier kystdirektøren til elevene.

Hun avsluttet dagen med å hedre de som har vært ved fyrene og driftet dem.
- Sjøsikkerhet var en viktig del av nasjonsbyggingen i Norge. De som har jobbet for sikker seilas langs kysten vår har gitt oss tryggere sjøvei år for år, sier Slotsvik, før hun tilføyer:
- Men sjøveien er ikke vedlikeholdsfri, infrastruktuen langs kysten må også vedlikeholdes.

Kilde: NTBinfo