2016-06-01-546eb1d96f9b0b853de3825ac9cee84bef7511fe Endre Solvang under årets Fritidsbåtkonferanse

Endre Solvang blir ny generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund

Etter en grundig rekrutteringsprosess valgte Forbundsstyret å tilby stillingen til Endre Solvang. Endre Solvang har akseptert tilbudet.

Etter at tidligere generalsekretær Reidar Kjelsrud sluttet brått for et år siden har Endre Solvang vært fungerende generalsekretær i KNBF. I følge en pressemelding i dag har Endre Solvang akseptert tilbudet om å bli ny generalsekretær.

KNBF.no opplyser at Endre er 54 år og har arbeidet i KNBF som assisterende generalsekretær fra 2006. Han kjenner organisasjonen meget godt og har jobbet med regioner, komiteer og medlemsforeninger hvor fokus har vært organisatorisk utvikling og vekst. Videre har han hatt ansvar for momskompensasjons-ordningen siden innføringen i 2010, hvor det er tilbakeført 26 millioner kroner til våre medlemsforeninger.

Solvang er utdannet siviløkonom og tilleggsutdanning innen pedagogikk. Han har meget relevant erfaring fra organisasjonsarbeid og kan vise til gode resultater i den perioden han har vært ansatt. I løpet av de siste 7 år har medlemsveksten vært formidabel med mer enn en dobling. I 2006 hadde KNBF 19.000 medlemmer - i 2016 har KNBF mer enn 41.000 medlemmer. Solvang har vært fritidsbåtbruker siden ungdomsårene og har hatt 4 motorbåter, hvorav den første var selvbygget fra halvfabrikat

Ifølge Båtliv.no har det vært et turbulent år KNBF. De skriver i dag at foruten et turbulent år på ledernivå det siste året har også KNBF fått kritikk for valg av ny mediepartner.