2016-06-03-170dc989834207fff14718f1281cc47c8bbf6bf2 Fremdeles viktig å husk på vesten, men også fall fra land har vært en av de store årsakene til drukning (illu bilde)

Drukningstall jevnt med fjoråret!

I løpet av de fem første månedene i år har 36 personer druknet. Det er det samme antallet som hadde druknet på samme tidspunkt i fjor.

Åtte menn omkom i drukningsulykker i mai. Ingen kvinner. Fylkesstatistikken viser at Hordaland topper statistikken med 6 druknede. Rogaland og Sogn og Fjordane følger med fire druknede i hvert fylke. I Akershus og Nordland er det til nå i år registrert to ulykker. Så langt har fire fylker sluppet å registrere druknede personer. Fire av ulykkene i mai ligger i kategorien fall i vann eller elv, tre er typiske badeulykker og en mann falt ut av båten han var i.

– Begynnelsen av mai var kald med lite badeaktivitet. Det har tatt seg opp og nå har vi tre måneder foran oss med stor aktivitet på sjø og vann. Vis respekt for vannet, vær og lokale forhold. Strømforhold og kaldt vann kan være en farlig kombinasjon også i sommermånedene, sier Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp.

– En stor del av de omkomne er menn uten flyteplagg. Bruk av flytevest er påbudt og vi tror det vil ha en positiv innvirkning på drukningsstatistikken framover dersom alle følger lovens bestemmelser på dette området, sier Christiansen

Norsk Folkehjelp sitt statistiske materiale over antall drukningsulykker og årsakene til disse bygger på elektronisk overvåkning av norske medier. Dersom dere vet om en ulykke som ikke er registrert hos oss, vær snill og meld fra. Vi ønsker å presentere en så korrekt statistikk som mulig, sier de i en pressemelding.

Kilde: NTBinfo