2016-06-09-76b4af8e451e3dde6d7ce3933aa0f4c422247d14 Her fra Kystens landsstevne "Havnedagene" i Haugesund 2015

Forbundet KYSTEN godkjent som rådgivende organisasjon for UNESCO!

På hovedkontoret til UNESCO i Paris i begynnelsen av juni ble det vedtatt av generalforsamling at Forbundet KYSTEN blir akkreditert med særskilt kompetanse på sitt felt.

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med 10 000 medlemmer fordelt på 126 lokale kystlag. Under parolen «Vern gjennom bruk» jobbes det for å ta vare på gamle båter og kystmiljø ved å skape aktivitet og engasjement rundt disse.

UNESCO, som er verdensarv beskytter, anerkjenner at Forbundet Kysten forvalter særskilt kompetanse på sitt felt. Dette betyr at de vil bli rådgivere for UNESCO i saker som omhandler vern av immateriell kulturarv knyttet til kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern.

Tre organisasjoner i Norge er tidligere akkreditert av UNESCO. Disse er Norsk håndverksinstitutt, Rådet for folkemusikk og folkedans og Norges husflidslag. I tillegg til Forbundet KYSTEN har også Norsk etnologisk granskning søkt og begge organisasjoner er nå anbefalt akkreditering.

Det er gledelig å bli tildelt denne statusen, som gir muligheten for å bli tatt med på råd i saker de kan, forteller de på kysten.no

Dette gir også en ny giv i arbeidet med den store felles nordiske søknaden om å få nordisk klinkbåtbygging inn på UNESCOs liste over menneskehetens imaterielle kulturarv. Den håper de å kunne levere i 2017.