Småpudden åpnet i Damsgårdssundet!

Det er med blandede følelser den nye broen blir mottatt. For gående og syklende i Bergen er dette en flott sammenbinding av bydeler, men for fritidsbåt og næring kan den bli en liten utfordring.

Det er Bergens Tidene, som i dag melder om at ”Når vinden blåser mer enn ti meter i sekundet kan ikke «Småpudden» åpnes for båttrafikk”. Dette får da konsekvenser for noen av dem som driver næring og har fast plass innenfor Småpudden.

Båtsans har snakket med Markedsansvarlig hos Rieber-eiendom, Ivar Nygaard, om det vil få konsekvenser for dem? De drifter som kjent gjestehavnen på Marineholmen og flere båtplasser like innenfor ”pudden”.

- Med de romslige åpningstidene vi har fått, tror vi dette vil bli uproblematisk for både gjestebåter og øvrige leietakere. Faktisk kan broen bli en attraksjon som kan øke trafikken, mener Nygaard.

På spørsmål om vind- problematikken, mener Nygaard at det kun er snakk om middelvind målt på broen. Ikke vindkast, så det vil neppe bli et stort problem, mener han.

Bestille åpning av Småpudden
Skal du seile gjennom Damsgårdssundet med båt som har en  seilingshøyde på over 4.5 meter og seilingsbredde under 20 meter  må du bestille åpning av Småpudden, ifølge Bergen Kommunes hjemmeside.

På bestilling kan kommunen åpne broen alle dager klokken 07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 og 01.00

Send eventuelt e-post til  smapudden@bergen.kommune.no  eller ring  55 56 61 00

Du må bestille broåpning senest 30 minutter før du skal seile gjennom. Det tar cirka 15 minutter fra broen åpnes til den lukkes.

Grønt lys på brofoten  varsler at båter kan seile gjennom sundet.