2016-08-09-2cdfb056ee508925fbbeaaf5cdd4ec3be88948c5 Den maritime kulturarven finner vi langs hele Norskekysten og er svært viktig å ta vare på. Her fra Sildas Nordre Molo

Silda fiskerihavn fredet!

Silda fiskerihavn er en av de første tilfluktssteder sør for Stad. Den har hatt stor betydning både som fiskerihavn og nødhavn. I dag er den også en populær gjestehavn for fritidsbåter.

Kystverket har i samarbeid med Riksantikvaren valgt ut 21 anlegg for fredning. Anleggene som fredes inkluderer fiskerihavner, en loshytte, fyrlykter og varder.

To anlegg fra Sogn og Fjordane ble fredet i dag

Silda fiskerihavn som ligger i Vågsøy kommune og Laagebarden varde (Selje) som et viktig navigasjonshistorisk kulturminne. Laagebarden varde representerer en typisk varde. Den er viktig for innseglingen til Honningsvågen ytterst på Stad. Begge anleggene har vært viktig både for lokale fiskere og for sjøfarende som søkte nødhavn.

I Hordaland ble Turøyvarden i Fjell kommune fredet, som et viktig navigasjonshistorisk kulturminne. Turøyvarden er et viktig landkjenningsmerke, både for sjøfarende langs kysten og for innseiling til landområdene på innsiden av øya, blant annet inn til Hjeltefjorden. Varden er godt bevart.

Se hele listen av 21 anlegg Kystverket og Riksantikvaren har valgt ut her

Kystverkets landsverneplan omfatter et utvalg sjømerker og havner.  De viser hvilken betydning god merking av kysten og trygge havner alltid har hatt for sjøfarende.  Kulturminnene befinner seg langs hele Norges langstrakte kyst, og har bidratt til å sikre trygg ferdsel til sjøs.

- Norge er en kystnasjon, og denne fredningen sørger for at vi ivaretar kulturminner av stor nasjonal verdi. Det var ved kysten vi først bosatte oss her i landet, sier riksantikvar Jørn Holme på riksantikvarens hjemmeside.

Kilde: Riksantikvaren / Kystverket

Hvis du ligger i den nordligste havnen kan du spasere til Skjærbuda på Silda - Se Båtsans Havner og reportasje her