2016-08-25-cdd3148356e35dd1ce29a3ea9c14c387c66131cd Bilde Kystverket: Om lag slik vil de nye betongfundamentene bli. De plasseres på sjøbunnen, og stikker over vannlinjen med en navigasjonsinstallasjon på toppen.

Kystverkets største merkeprosjekt!

Samtlige navigasjonsinstallasjoner fra Drøbak til Oslo sentrum skal endres, i tillegg til at noen nye skal etableres. Det blir derfor viktigere enn noen gang å til enhver tid ha oppdaterte kart når man ferdes her.

Del to av farledsprosjektet Innseiling Oslo er i gang. Del en, utdypningsprosjektet ble fullført i våres. Da ble 24 små grunner fra Drøbak til indre Oslofjord fjernet, og dybden i hovedfartsåra økt fra 11 til 14 meter. Utdypingen medfører at merkingen av seilingsledene også må endres og oppdateres. Del to, merkeprosjektet, starter nå og er planlagt fullført i løpet av våren 2017.

– Eksisterende sjømerker i Oslofjorden har blitt etablert etter behov i forskjellige tidsepoker, og er av høyst varierende virkningsgrad, kvalitet og tilstand. Nå får vi en merking der alle navigasjonsinstallasjoner er tilpasset og del av en helhet. I prosjektet søker vi blant annet å etablere navigasjonsinstallasjoner med samme lyshøyde, brukeravstandstilpasset lysstyrke, synkroniserte karakterer (blinkeperioder), enhetlig design og standardiserte tekniske løsninger, forklarer senioringeniør Steinar Hansen i Kystverket.

Største merkeprosjekt
Merkeprosjektet er det største av sitt slag i Kystverket i moderne tid. Det medfører ombygging og fornying av samtlige navigasjonsinstallasjoner på strekningen Drøbak til Oslo sentrum. Til sammen skal det gjøres hele 126 endringer fra dagens sjømerkesystem.

– Med andre ord; neste sommer er en helt ny merking av innseilingen på plass. Det innebærer endringer for samtlige navigasjonsinstallasjoner i både hoved- og biled på strekningen Oskarsborg–Oslo. En slik endring vil være en navigasjonsmessig utfordring. Ikke bare for nyttetrafikken, men også for fritidsbåtflåten. Vi kan derfor ikke få understreket sterkt nok viktigheten av at alle, både store og små fartøyer, sørger for å til enhver tid ha oppdaterte kart, sier Hansen.

Les saken i sin helhet hos Kystverket

Fakta om merkeprosjektet:

  • Det skal etableres 18 betongfundamenter i sjø. 
  • Det skal etableres 13 Litus Lux fyrlykter.
  • Syv fyrlykter skal modifiseres fra halogen til LED, med ny sektorinndeling. 
  • Det skal etableres 34 Dirigens Lux HIB-er og syv Dirigens Mini. 
  • Syv HIB-er skal bygges om, en overett skal modifiseres og en lanterne skal etableres.
    Navigasjonsinstallasjonene skal sammen utgjøre et selvstendig visuelt navigasjonssystem med redundans. I tillegg skal systemet være et hjelpemiddel ved radarseilas, og bruk av ECDIS (digitale kart/kartplotter). 
  • Det benyttes lateralmerker som markerer leias yttergrense, i form av HIB-er (hurtigbåtlanterner med indirekte belysning). Det benyttes HIB-er av typen Dirigens Lux og Dirigens Mini som er solcelledrevet, med LED-teknologi, GPS-synkronisering og fjernovervåkning. 

Det benyttes sektorlykter, som bygges om til å tilfredsstille IALA-standard, det vil si at seilas mot lykta vil gi grønn sektor på styrbord, og rød sektor på babord, uansett om skipet er på vei inn eller ut av Oslofjorden. Kun Spro og Nordre Langøy lykt følger ikke standarden fullt ut, fordi de har funksjoner i for mange retninger.

Kilde: NTBinfo