2016-12-23-beee4d3910f68a336c4b6d07f309d854d33392af Uvær og storm preger julehelgen og det varsles om en maksimal bølgehøyde på over 20 meter på strekningen mellom Utvær og Stad

Nytt bølgevarsel for Vestlandet!

Sammen med Kystverket er BarentsWatch i ferd med å etablere et bølgevarsel for hele Norskekysten. Før julestormen har de nå fått opp varsel for hele Hordaland og Sogn og Fjordane. Dette skal bidra til bedre informasjon om det som møter en når en legger fra kai, som passasjer eller navigatør.

En ny varslingstjeneste for bølger er nå også klar for hele Vestlandet. Uvær og storm preger julehelgen og det varsles om en maksimal bølgehøyde på over 20 meter på strekningen mellom Utvær og Stad (se illustrasjon). Dette er varsel langt fram i tid og kan bli korrigert av senere varsler dersom havbølger og vind endrer styrke eller retning.

Det er BarentsWatch og Kystverket som i dag har utvidet sitt bølgevarsel til å dekke nye områder på Vestlandet. De nye dekningsområdene er ytre strøk av Hordaland og Sogn og Fjordane.

Bølgevarslene finnes på https://www.barentswatch.no/bolgevarsel/. Det kan her zoomes inn på de områdene man er ute etter eller områder/farleder kan velges direkte ut fra lenke.

I kartet vises piler som angir retning og styrke på bølgevarslene.

Det er isolinjer som angir bølgehøyde på samme måte som høydekoter i et kart.

Farleder er markert med blå streker og ved å klikke på disse får man en bølgehøydeprofil for hele farleden.  Ved å bevege skjermmarkør over denne kurven finner man igjen tilsvarende sted i kartet.

Under kartet er det en tidsvelger der man kan velge inntil 42 timer fram i tid. 

Bølgevarselmodellene utvikles og driftes av Uni Research Polytec AS for Kystverket. BarentsWatch får utviklet visning og presenterer varslene på webportalen barentswatch.no.

Bølgevarslene er nå i ferd med omfatte store deler av kysten. Nordland sør for Salten og Jæren-Lindesnes planlegges publisert rett over nyttår, og Lindesnes-Oslofjorden første kvartal 2017.