2017-01-04-e2130c753cb47951d029af725c8f62b1046b977f ARKIVFORSKER: Torbjørn Ødegaard er arkivforsker, og nå har han skrevet ei bok om vår første sjøkartdirektør Jens Sørensen. Foto: Sissel Kanstad

Laget bok om Jens Sørensen sine håndtegnede kystkart!

Historien om sjøkartdirektør Jens Sørensen sine reiser i Norge i år 1705 og 1706, er samlet i bokform. – Å trygge farleden for de sjøfarende var hans livsprosjekt, sier forfatter Torbjørn Ødegaard om den stridbare Sørensen.

Boken «Sjøkartdirektør Jens Sørensens norske reiser» er en studie av den dansk-norske sjøkartdirektørens sommerreiser i Norge i årene 1705 og 1706. Da ble norskekysten fra Svinesund til Arendal oppmålt for første gang.

– Dette er både en historie om den norske hydrografiens fødsel og om den stridbare og ukuelige Jens Sørensen. Sørensen håndtegnede sjøkart ble dessverre gjemt bort, og han døde utskjelt, fattig og glemt i 1723, forteller arkivforsker og forfatter Torbjørn Ødegaard.

Ødegaard gjenfant ekspedisjonens journaler i Rigsarkivet i København. De håndtegnede sjøkartene til Jens Sørensen er oppbevart i Stavanger, i den historiske kartsamlingen til Kartverkets sjødivisjon.

Boka «Sjøkartdirektør Jens Sørensens norske reiser» inneholder også journaler og kart.

Støtte fra Kartverket

Utgivelsen har fått støtte fra Kartverkets sjødivisjon, og ett av forordene er skrevet av Evert Flier, direktør i sjødivisjonen fra 2010–2016.

Kilde: Kartverket