2017-01-16-ef05e8953ef0753dfedb2737985f84ae3e456137 Illustrasjonen viser hvor Stad Skipstunnel er planlagt å ligge; med sørlig åpning i Moldefjorden og nordlig åpning i Kjødepollen. (Illustrasjon: Kystverket/Appex)

Kystverket anbefaler Stad skipstunnel!

I konsekvensutredningen anbefaler Kystverket at Stad skipstunnel bør bygges. Torsdag 12. januar ble konsekvensutredningen overlevert til Selje kommune sammen med reguleringsplanen for skipstunnelen.

Samme kveld ble det gjennomført et folkemøte i regi av Selje kommune, hvor Kystverket og Asplan Viak ga innbyggerne i Selje kommune et innblikk i konsekvensutredningen, reguleringsplanen og teknisk forprosjekt som er utarbeidet i forprosjektet for Stad skipstunnel.

Vi har tatt et utdrag fra Kystverkets nyhetsarkiv vedr. konsekvensutredningen, les saken i sin helhet under linken her:

Ifølge nye beregninger vil Stad skipstunnel ha et kostnadsoverslag på 2,6 milliarder kroner.

– Det er ikke unormalt at prissatte konsekvenser i samferdselsprosjekter kommer negativt ut. Men for oss handler dette prosjektet om mer enn samfunnsøkonomisk nytte. Realisering av prosjektet vil redusere risikoen for uønskede hendelser og ulykker ved at man unngår det mest værutsatt og farlige havstykket vi har langs kysten vår, slik at seilasen forbi Stad blir tryggere for både folk og gods. I tillegg er det de lokale og regionale ringvirkninger skipstunnelen vil kunne føre med seg på sikt. Dette er verdier Kystverket setter høyt, sier prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket.

– Stad skipstunnel vil fjerne en barriere som i dag legger begrensninger for sjøtransport i Midt-Norge, påpeker han. 

– Når forprosjektet er overlevert, vil det være opp til Samferdselsdepartementet å vurdere om prosjektet er modent nok for ekstern kvalitetssikring (KS2).

Først når ekstern kvalitetssikring er gjennomført, vil det kunne behandles i Stortinget. Dersom Stortinget gjør et positivt vedtak, vil Kystverket bruke ett år til å forberede byggestart. Andreassen opplyser at byggestart tidligst kan bli i 2019.

I forprosjektet har man beregnet opptil fem seilaser i timen igjennom skipstunnelen. Dette tilsvarer 18 fartøy i døgnet og ca. 7000 seilaser i året. Ifølge Asplan Viak.

Ordfører Stein Robert Osdal i Selje kommune er godt fornøyd med prosessen så langt. Han sier det er stor lokal entusiasme for å få bygget skipstunnelen, samtidig som han påpeker at innbyggerne har mange spørsmål om detaljene i prosjektet.