2017-02-09-caa7f898054e87b59b0737cf37a1044bad0e9575 Kystverket ønsker også «Digitaliseringssky» (foto Kystverket)

Kystverket digitaliserer i farled og havn!

Kystverket jobber fremtidsrettet med bruk av ny teknologi og smartere løsninger. Slik sørger vi for stadig bedre og mer effektive tjenester for en trygg og rein kyst.

I en kronikk på Kystverkets nettsider forteller Kystdirektør Kirsti Slotsvik at før kunne man arbeide med papir og sekstant. Nå skjer den teknologiske utviklingen i et forrykende tempo.
 

Utdrag fra Kronikken:
-Vi i Kystverket følger stadig med. Vi må evne å ta i bruk det andre har utviklet, men også selv stå for utvikling av løsninger – tekniske og praktiske løsninger som setter oss i stand til å løse oppgavene våre på bedre. Vi står nå ved et paradigmeskifte – ny teknologi gjør det mulig å forbedre og modernisere mye av det vi driver med.

Sensorer sikrer seilas
Mest mulig informasjon skal være tilgjengelig for å sikre trygg ferdsel på sjøen. Derfor tar vi i bruk stadig mer sensor-informasjon. Kystverket tilbyr i dag bølge- og strømvarsler for værutsatte strekninger langs hele kysten via den populære app’en Kystvær og via BarentsWatch. Dermed kan sjøfarende ha bedre faktagrunnlag for å planlegge en sikker ferd. Snart kan vi også måle tilstanden på sjømerkene våre. Vi vil se hvilke krefter vi utsetter dem for – om vi over- eller underdimensjonerer. Nye verktøy vil gi mer kunnskap enn vi kunne få tidligere.

Reduserer skjemavelde
I 2005 måtte sjøfarende kjenne til og gjennomføre 13 ulike «meldinger» for å anløpe norske havner, i tillegg til fiskerimeldinger. Disse meldingene var spredt under 5 ulike departementer, og måtte meldes til 7 ulike etater. Mange av meldingene krevde den samme informasjonen.

I dag har Kystverket bygget opp et elektronisk «single-window»-system, slik at sjøfarende kan rapportere ett sted – via vårt SafeSeaNet (SSN). Det elektroniske systemet sparer tid og penger, både på land og om bord. Årlig skrives omlag 245.000 færre skipsrapporter og brukes 245.000 færre arbeidstimer enn før innføringen av systemet. Vi snakker om 140 årsverk spart for næringen. Vi fortsetter utviklingen av SafeSeaNet i nært samarbeid med brukerne, og deltar i prosjekter som kan føre til bedre harmonisering i Europa – og gir forenklede og mer effektive havneoperasjoner.

Les kronikken i sin helhet her