2017-04-20-254dad7386255e797da411fc80eb4e407b9251d8 Med Fritidsbåtkonferansen ønsker vi å bidra til bedre sikkerhet for fritidsbåtbrukere gjennom dialog, erfaringsutveksling og idémyldring. Her Sjøfartsdirektør Olav Akselsen utenfor Scandic Maritim i Haugesund hvor konferansen ble avholdt

Nok en vellykket Fritidsbåtkonferanse!

Det var Sjøfartsdirektøren Olav Akselsen som åpnet årets konferansen i Haugesund. Konferansen arrangeres for 4.gang og har blitt en viktig møteplass for politikere, offentlige aktører, kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner og fritidsbåtnæringen.

Mye godt arbeid foregår!

Gjennom Fritidsbåtkonferansen får vi litt innblikk i hva de ulike etater, bransjen og foreninger arbeider med, for å legge til rette et godt fritidsbåtliv.


Som den største fritidssyssel i Norge er det kanskje ikke så rart at det er mye å ta tak i, men det som kan forundre er hvor uoversiktlig politikerne er rundt båtpolitikken. Gjennom mange år har båtlivet fått leve sitt eget liv, og når det nå skal settes mer i system, er det ingen enkel oppgave.

 

Det er alt fra at plasten skal med hjem og ikke på sjøen, til vrakpantordningen, småbåtregisteret, dobbeltregistreringer, årsavgifter på båt, ansvarsforsikring på sjø, sjøkart og redningsaksjoner via mobil, bare for å nevne noe.

 

Noen tema var ”hetere” enn andre, men det var gjennomgående god stemning hele dagen. Vi er alle i samme ”båt”, med ønske om det beste for fritidsbåtlivet, det gjelder bare å sette det i et godt system uten for mange påbud!

 

Baatsans.no vil etterhvert presentere noen av temaene nærmere..