2017-04-24-ab4fdc9cb9f8f26169b16f5b170cc95d30a7606c Her viser Sam Aasland AIS modellen EasyONE som kan puttes inn i redningsvestens lomme

Opptatt av egen sikkerhet?

Sam Aasland, salgssjef hos Marine Safety, håper alle ønsker å ha en AIS-SART sender i redningsvesten. Da har du stor sjanse for å overleve hvis du faller over bord fra båt.

Produktene Marine Safety leverer er personlig sikkerhetsutstyr som redningsutstyr fra tyske og norske leverandører og med nyheten EasyONE, som er en AIS sender, vil din posisjon i vannet vil blir avmerket med det internasjonale nødsymbolet, en rød ring med kryss, på skipets ECDIS eller kartplotter med teksten ACTIVE SART, eller ACTIVE MOB.

GPS-mottakeren i AIS-SART enheten gir din posisjon i vannet, med en nøyaktighet på 10 meter i gode forhold. Dersom du i tillegg har lys og refleks på din redningsvest gir du din redningsmann gode odds for å finne deg.

Båten du falt over bord fra er den nærmeste til å redde deg. Derfor må egen båt ha AIS-mottaker koblet til kartplotteren og det må testes om utstyret ombord gir tilstrekkelig varsling hvis det oppstår en mann over bord-situasjon.

AIS
Automatisk identifikasjons system forkortet AIS, er et antikollisjonssystem for skipsfarten. Fartøyer som har AIS utstyr ombord sender og utveksler informasjon om sin identitet, posisjon, fart, kurs, osv. over frekvenser på VHF-båndet. Etter krav fra IMO (International Maritime Organization) skal fartøy over 300 brutto registertonn i internasjonal fart ha utstyr for sending og mottak av AIS-signaler. Fiskefartøy over 15 meter har også installert AIS klasse A fra 1. juni 2014. Mange seilbåter og større motorbåter benytter også systemet til å bli sett av den kommersielle kysttrafikken. Det er da som regel en klasse B sender og mottaker, som betyr at posisjonen ikke sendes like ofte som av en klasse A sender.

AIS-SART (AIS Search and Rescue Transmitter) er løsningen for deg som tar din egen sikkerhet på alvor. Med en AIS-SART i redningsvesten har du stor sjanse for å overleve hvis du faller over bord fra båt. Deres AIS-SART starter å sende automatisk hvis du faller i vannet. AIS-SART er en klasse A sender, som sender med en signalstyrke på 1-2 watt. Den sender din nødmelding (melding 14 distress melding) en gang pr. minutt på to frekvenser: 161.975 MHz og 162.025 MHz. i en omkrets på 4-5 nautiske mil.

Pris for Vest og sender ligger på rundt kr. 3 000,-
Mer info finner du hos Marine Safety