2017-05-12-44c09e62b9de4b6fe3a684ddcc6058a352c59b3f Illustrasjonsfoto: Arve Solli/Skager Service/Wikimedia Commons.

Landsdekkende bølgevarsel!

Samtidig som båtsesongen er i gang, lanserer Kystverket og BarentsWatch en tjeneste som nå varsler bølgehøyde langs hele kysten. Tjenesten er et nyttig verktøy både for hurtigbåter, ferger, fritidsbåter og annen kysttrafikk.

Bølgevarsel for farleder gjør det lettere og tryggere for sjøfarende å navigere i kystområder. 

Detaljert informasjon
Tjenesten gir prognoser for bølgehøyde, -periode og -retning inntil 60 timer frem i tid. Varslene gis for farleder med passasjer- og annen kysttrafikk, inkludert områder hvor fritidsbåter trafikkerer.

Generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforening, Endre Solvang, har sett på den oppgraderte informasjonstjenesten:

- Sjekk Bølgevarselet før du legger ut på tur langs kysten, er hans oppfordring.

- Vær og sjøforhold kan tilsi at du bør legge om seilingsruten, eller i verste fall skyve turen noe ut i tid så du ikke går på akkord med sikkerheten.

- For KNBF og våre 42.000 medlemmer er sjøsikkerhetstiltak det viktigste vi holder på med. Det nye bølgevarselet føyer seg inn i rekken av tiltak som stadig gjør det tryggere å ferdes i fritidsbåt.

Oppgradert tjeneste
Tjenesten med detaljert bølgevarsel har vært under utvikling siden 2003, og dekker fra i dag av hele norskekysten. Varselet presenteres gjennom en brukervennlig kartløsning i BarentsWatch, og er tilpasset både pc, nettbrett og mobil.

- Tjenesten er oversiktlig og lett å navigere i.  Informasjonen er detaljert, så for mindre båter og kystfiskeflåten vil dette være et utmerket hjelpemiddel, sier kaptein på Hurtigruten, Knut Storø. 

Sikkerhet og miljø
- Bølgevarsel er viktig for oss. Dette og værmeldingen er det vi sjekker på forhånd. Da vet vi hva vi kan forvente og kan planlegge rutevalg ut i fra komfort og sikkerhet, forklarer kapteinen.

Bruk av bølgevarselet kan også gi miljøgevinst ved at seilaser kan planlegges mer effektivt, og bidra til redusert forbruk av drivstoff. Varselet gir også god informasjon for havbruksnæringen, fiskeflåten og andre kystnæringer.

Prøv Bølgevarsel her - https://www.barentswatch.no/bolgevarsel/

Kilde: NTBinfo