2017-05-18-03f1e13f3ffd1d555a745d08ca54e538271d3c2c Fra i dag av kan du kjøre vannscooter på samme måte som andre småbåter (arkivbilde)

Vannscooter likestilt med båt!

Det var klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) som før jul sendte på høring et forslag om å likestille vannscootere med andre fartøy og fjerne dagens regelverk, nå har forslaget gått gjennom.

Stortingsrepresentant Harberg sier til Fædrelandsvennen onsdag kveld at høringsrunden om frislipp av vannscootere resulterte i 17 innspill fra Sørlandet: Seks for og elleve mot. Like fullt har forslaget gått gjennom, så vannscootere fra nå av likestilles med småbåter i nasjonalt regelverk.

En oppheving av forskriften innebærer at det ikke lengre finnes en nasjonalt fastsatt særregulering for bruk av vannscootere, men de generelle reglene for bruk av fartøy vil fremdeles gjelde for bruk av vannscooter.
 
Lokale regler
Men i følge forslaget gis hver enkel kommune ansvar for å regulere bruken av vannscooter slik at lokale interesser blir ivaretatt. 
 
Ut i fra det kan hver kommune sette sine egne regler, og dermed kan det bli vanskeligere for vannscooter- førere å vite hva som gjelder i de ulike kommunene.
 
For Bergen kommune kan dette bety strengere regler, da Bergen kommune var en av dem som anbefalte at vannscooterforskriften ikke skulle oppheves. 
 
Uansett må hver kommune ta en god gjennomgang av hvilke regler som skal gjelde i lokale vann og skjærgård. En prosessen som kan bli interessant å følge videre.