2017-05-31-c92f66f881222cfd0dd4daa95e885d1e5e5f3595 (Arkivbilde) Et sammenstøt med bunnen kan være kraftig, og båtskaden kan fort koste dyrt.

Unngå å være en av 100 som grunnstøter i sommer!

Til tross for at flere nå har godt navigasjonsutstyr om bord, er grunnstøting fremdeles skadeårsak nummer én på sjøen. Det er liten grunn til å tro at dette ikke kommer til å skje i år også.

I de fleste tilfeller er grunnstøting en helt unødvendig skade, som enkelt kan unngås, sier Thomas Røang, båtekspert i Codan Forsikring. Når ulykken inntreffer avsluttes den hyggelige og planlagte båtsesongen brått. Båten må repareres noe som oftest koster både i tid og penger.

Av de som opplever grunnstøting oppgir 21 prosent at årsaken til grunnstøtingen var at «det har alltid gått før», viser tall fra Codan Forsikring. Mange innrømmer også at uoppmerksomhet og uforsiktighet kan ha bidratt til uhellene.

Gjør deg godt kjent
Frisk opp navigasjonskunnskapene og ikke ta for gitt at du vet hvor farene er. Husk, du skal alltid vite hvor du er på kartet. Sett av noen minutter til å planlegge turen, fra A til B. Er du i ukjent farvann, stopp opp og orienter deg, og spør gjerne lokalkjente.

Over 35 000 umerkede grunner

Ifølge Statens Kartverk er det mer enn 35 000 umerkede grunner i norske farvann, og disse fører ofte til grunnstøtinger.

Mange sjøkart er svært gamle, og forholdene kan ha endret seg over tid. Oppdager du umerkede grunner bør du melde fra om dette til Statens Kartverk, slik at kartene kan oppdateres.

Hva bør du tenke på for å unngå at båten din grunnstøter?

Det er mange grep man kan gjøre for å begrense skadeomfanget. Våre viktigste tips er:

1. Sett deg inn i Sjøvettreglene og praktiser disse

2. Gjør deg kjent i farvannet

3. Er du på et nytt sted, spør lokalkjente om ukjente grunner

4. Ha oppdaterte sjøkart i båten, og suppler gjerne med elektroniske kart

5. Pass på farten i ukjent farvann

6. Vær edru. Vit at promille har samme effekt i båt som i bil

7. Visste du at VHF-samband kan forhindre grunnstøting?

Ved motorstopp kan for eksempel store skader forhindres ved hjelp av VHF-samband. En plutselig og sterk pålandsvind kan føre til at en båt med motorstopp driver raskt til land. Ved hjelp av sambandsløsningen kan du varsle om uhellet og umiddelbart få hjelp av andre båter i området. En motorhavarert båt som slepes til land medfører betraktelig mindre skader enn en båt som hadde gått på grunn.

Kilde: NTBinfo