2017-12-06-9d762742db3a57ad28d920fcb53f4deac856fae8 Sjøsikkerhet: Oppdaterte sjøkart er et viktig bidrag til økt sjøsikkerhet. Illustrasjonsfoto Kartverket.

Nytt krav til distributører sikrer oppdaterte kartdata til fritidsbåtfører

Eieren av en kartplotter skal kunne laste ned sjøkartinnhold som ikke er mer enn en måned gammelt. Det er resultatet etter at Kartverket aktivt har arbeidet for at fritidsbåteiere skal kunne ha tilgang til oppdaterte sjøkart på sin kartplotter.

– Dette er et viktig bidrag til øke sjøsikkerheten for fritidsflåten, og et fremskritt for å sørge for oppdaterte elektroniske sjøkart til en stor og viktig brukergruppe for Kartverket, sier direktør Birte Noer Borrevik i sjødivisjonen.
 
Stiller krav til kartplotter-produsentene
– Fritidsbåtbrukere Kartverket har vært i kontakt med på ulike arenaer har over lengre tid uttrykt behov for oppdaterte sjøkart i sine kartplottere. Mange ønsker også ferske data direkte fra Kartverket, sier Gjertrud Røyland i formidlingstjenesten i Kartverket.

Kartverket har lyttet til tilbakemeldingene og med bakgrunn i disse har de avgjort å stille større krav til produsentene av kartplottere som brukes ombord i fritidsbåter. Gjennom en revidert avtale forplikter produsentene av kartløsninger seg til å laste ned oppdaterte data minimum en gang i måneden fra Kartverket. Samtidig skal også sluttbrukerne få mulighet til å oppdatere sjøkartene via produsentene sin egen oppdateringsordning, gratis eller mot betaling.

Sjekk om produsenten tilbyr oppdaterte kart
Produsentene/distributørene som laster ned oppdateringer to ganger i måneden kan skilte med et ekstra «stempel» i sin markedsføring som sier at «Kartinnholdet er oppdatert i henhold til Kartverkets standard». Dette betyr at kartinnholdet er på nivå med de offisielle norske sjøkartene (POD) som oppdateres med rettinger fra Etterretninger for sjøfarende (Efs) hver fjortende dag.
 
– Det er omkring 750 000 fritidsbåter i Norge viser estimerte tall fra Sjøfartsdirektoratet. Vi håper at flere fritidsbåtførere nå komme til å seile med oppdaterte sjøkart på sin kartplotter. Kartverket vil også oppfordre båtførerne til å sjekke med produsenten av sin kartplotter at de tilbyr oppdaterte kart, sier Røyland.
 
Elektroniske sjøkart til kartplottere, basert på sjøkartdata fra Kartverket, blir tilbydd av 15 distributører. Se oversikt over hvilke distributører og hvor ofte de oppdaterer sine sjøkart.
 
Kartverket tilbyr også elektroniske sjøkartdata gjennom gratis programvare. Les mer i artikkelen «Norske elektroniske sjøkartdata i OpenCPN».
 
ENC vs. kartplotter
Produsenter av elektroniske sjøkart til kartplotter kan få tilgang til kartdata fra Kartverket som de bruker i sin programvare. Disse kartløsningene er ikke offisielle og regnes ikke som autoriserte sjøkart. Det er altså forskjell på offisielle elektroniske sjøkart (ENC) til bruk i et ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), som er regulert av internasjonale standarder, og elektroniske sjøkart som brukes i kartplottere
 
Les mer om ENC på kartverket.no og www.primar.org.
 
Kilde: Kartverket