2018-01-15-31f57da478c2fa3b609a1add3ecc95c67edf6ad5 Kommunikasjonssjef Geir Giæver mener et offentlig fritidsbåtregister må på plass

Kronikk

Tilskuddsordningen for fritidsbåter fungere ikke optimalt. Vi trenger å få på plass et offentlig fritidsbåtregister i Norge.

1.oktober ble den nye tilskuddsordningen for utrangering av gamle fritidsbåter innført. Dette er positivt. Ved levering til et godkjent avfallsmottak vil båteier motta 1.000 kroner pr. båt opptil 49 fot. Pr. 1 januar i år er det innlevert mer enn 1.000 båter i Norge, der brorparten er mindre båter.

Den 12. desember 2017 kunne NRK melde at 40 båter sannsynligvis var stjålet for å få vrakpant til avfallsselskapet Vesar i Vestfold. Dette viser med all tydelighet at vi i tillegg til denne ordningen, som er et godt tiltak fra myndighetenes side, også trenger et offentlig obligatorisk fritidsbåtregister, der båt og eierskap blir registrert.

Et frivillig register holder ikke og vil ikke kunne tilfredsstille behovet for en total oversikt over den samlede fritidsflåten i Norge. Beregninger som er gjort antyder at vi i Norge nå har nesten en million fritidsbåter og det er bare en liten del som er registrert i Småbåtregisteret. KNBF mener at vi trenger et offentlig obligatorisk fritidsbåtregister drevet av Sjøfartsdirektoratet som dekker fritidsbåter ned til 15 fot. En utvidelse av NOR-registeret vil være den enkleste og mest praktiske måten å håndtere dette på. 

Fordeler for myndighetene og forsikringsbransjen
Et komplett offentlig fritidsbåtregister vil kunne bidra til større sikkerhet til sjøs. Mange redningsaksjoner blir satt i gang fordi det tar lang tid å finne eieren av båten. Med et registreringsnummer på skroget, ville det ta bare noen få minutter å spore opp eieren. Politiet og redningsetatene er fortvilt over at et slik register ikke allerede finnes.

Det vil også være av samfunnets interesse å få kontroll på import av ulovlige båter, noe som også bidrar til frafall av skatter og avgifter til samfunns-kassen.

«Herreløse» fritidsbåter ville også høyst sannsynligvis bli et mye mindre problem.
Det vil være et krav om at alle eierskifter måtte meldes inn til registeret. Dette vil gi forsikringsbransjen bedre kontroll over båtmarkedet på omsetning av båter ved eierskifter. Hvitvasking og svindel ville bli et mye mindre problem. Og en annen viktig fordel er at en kunne få ut gode statistikker for antall båter, alder på båt, type båt med mere. Slik det i dag er på bil.

Fordeler for båteieren
Gjennom en utvidelse og tilpasning av NOR-registeret er det mulighet for å ta pant i båter, noe som også vil gjøre det enklere å få lån og finansiere ny båt.
Miljøvennlig ordning

Å innføre ett obligatorisk offentlig fritidsbåtregister vil også legge grunnlag for en mer miljøvennlig utfasing av gamle fritidsbåter i Norge, da en kan følge båten fra kjøp til innlevering av godkjent mottaksanlegg. Hele livsløpet vil bli mer kontrollert, fra vugge til grav, og det blir mye vanskeligere for siste båteier og ikke levere båten i henhold til gjeldende miljøregelverk.

Norge ønsker å gå foran og bli et foregangsland i miljøspørsmål. Og tiden er overmoden for å sette dette i verk. Noe også NORBOAT, Norges Båtbransjeforbund, også støtter.

Nå er det tid til å handle!
 
 
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er Norges største landsdekkende interesseorganisasjon for fritidsbåter med 44.000 medlemmer fordelt på 340 medlemsforeninger. KNBF er en ikke-fortjenestebasert, frivillig, ideell og allmennyttig organisasjon.
 
Kommunikasjonssjef 
Geir Giæver